Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας στη Λέσβο

 

, , .

  .    . , . . 
, , ,   . , .         

,   . , 23 .   

, Erasmus Erasmus mundus .

, . , 129   Erasmus (master) Erasmus mundus .  . Doris PACK, '' '', Erasmus mundus . Erasmus mundus .       

. , . . , .  . . . ,   .

  Giovanni BERLINGUER, Enrico BERLINGUER, .

, . BERLINGUER, , . , .