Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
ΕπαναλΡιτουργία του Αρχαιολογικού ΞœΞΏΟ…ΟƒΞ΅Ξ―ΞΏΟ… ΕρΡσού

 

Με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ευρωβουλευτές Νίκος ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ και Δημήτρης ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ζητούν να ενημερωθούν αν οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει αίτημα συγχρηματοδότησης για την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερεσού στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ή στο σχέδιο για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.

Την ερώτηση συνυπογράφουν επίσης οι ευρωβουλευτές Maria BADIA (Ισπανία, Σοσιαλιστές), Giovanni BERLINGUER (Ιταλία, Σοσιαλιστές), Lissy GRÖNER (Γερμανία, Σοσιαλιστές) και Marianne MIKKO (Εσθονία, Σοσιαλιστές). Οι ευρωβουλευτές αυτοί, μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, επισκέφτηκαν πρόσφατα μαζί με το Νίκο Σηφουνάκη τη Λέσβο στο πλαίσιο αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και συναντήθηκαν με τοπικούς φορείς οι οποίοι τους ενημέρωσαν για το ζήτημα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Το 1965 ιδρύθηκε στην Ερεσό της Λέσβου, γενέτειρα της αρχαίας λυρικής ποιήτριας Σαπφούς, το  Αρχαιολογικό Μουσείο Ερεσού προκειμένου να στεγάσει την αρχαιολογική συλλογή  που είχε  συγκροτηθεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και φυλασσόταν μέχρι τότε στη Γεωργική Σχολή Ερεσού. Το Μουσείο, το οποίο αποτελεί λαϊκό δημιούργημα καθώς δημιουργήθηκε από προσφορές των κατοίκων, έπαψε να λειτουργεί το 2001 με απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (Κ΄ Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων) προκειμένου να συντηρηθούν τα οικήματα και τα εκθέματά του. Έκτοτε παραμένει κλειστό παρά τις προσπάθειες του δήμου Ερεσού, των τοπικών συλλόγων και των κατοίκων για την επαναλειτουργία του.
Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι τα τελευταία χρόνια  έχει συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους  η ίδρυση και άλλων μουσείων στη Λέσβο όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους και το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας, θα μπορούσε η Επιτροπή να μας ενημερώσει:

1. Έχει υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές αίτημα συγχρηματοδότησης για την επαναλειτουργία του μουσείου της Ερεσού από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς;

2. Με βάση το άρθρο 4 παρ. 7 του κανονισμού (EΚ) 1080/2006, θα επιδεχόταν συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ) ένα τέτοιο μεγάλης πολιτιστικής και περιφερειακής σημασίας έργο;

3. Πώς το κλείσιμο ενός σημαντικού περιφερειακού μουσείου για μεγάλο χρονικό διάστημα συνάδει με  τον στόχο της προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και την «προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντος για την οικονομική ανάπτυξη»;