Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες

 

Βλπτει το πλασιο με την εγκατσταση στις παρθνες ερημικς εκτσεις την ανπτυξη του τουρισμο;
Σμφωνα με το Ειδικ Πλασιο, πουθεν δεν επιτρπονται πλον νες μονδες παρ μνον που οι περιοχς ονομζονται ως ΠΑΥ και περιλαμβνονται σε Πνακα και χρτη. ρα δεν επηρεζουν την ανπτυξη του τουρισμο στα παρθνα φυσικ παραθαλσσια μρη στο σνολο της χρας. Η ανπτυξη περιορζεται απ το διο το πλασιο του Τουρισμο, το οποο μως βρσκεται σε στδιο αναθερησης.
Παραιτθηκε ο Πρεδρος του Εθνικο Συμβουλου Χωροταξας και Αειφρου Ανπτυξης αφο διαφνησε με τις διαδικασες και διαμαρτυρθηκε για παραγκωνισμ του Συμβουλου;
Ο κ. Βασενχβεν παρμεινε ως Πρεδρος του ΕΣΧΣΑΑ. Με την ευαισθησα που τον διακρνει, επεσμανε την αδυναμα ολοκλρωσης της τυπικς διαδικασας λγω συνεχν αναβολν και εμποδων στη λειτουργα του Οργνου (καταλψεις του ΥΠΕΚΑ, παραβαση του χρου συνεδρασης του Συμβουλου κ.α). Η θση των μελν του Συμβουλου εχε εκφρασθε ετε προφορικ ετε γραπτ κι ο Πρεδρος του ΕΣΧΣΑΑ συνταξε και υπγραψε το πρακτικ της γνωμοδτησης.
ταν οι διαδικασες συνοπτικς και προσχηματικ η γνωμοδτηση; Πτε κατατθηκε στο ΥΠΕΚΑ η γνμη των μελν του Συμβουλου;
Οι διαδικασες διαβολευσης διρκεσαν να 6μηνο και ταν οι διεξοδικτερες και πληρστερες που χουν ως σμερα ακολουθηθε. Συμμετεχαν οι Περιφρειες, οι Αποκεντρωμνες Διοικσεις, η ΚΕΔΕ και οι ενδιαφερμενοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης καθς και δεκδες επιστημονικο και περιβαλλοντικο φορες και τοπικο σλλογοι πολιτν. Επιπλον στον ισττοπο ανοιχτς διακυβρνησης κατατθηκαν 760 σχλια που αξιολογθηκαν και κωδικοποιθηκαν σε τμο 411 σελδων δημιουργντας μια εξαιρετικ σε ερος βση πληροφοριν. Το προν αυτ τυχε υψηλς επεξεργασας και συζητθηκε σε 2 συνεδρισεις του ΕΣΧΣΑΑ. Στην 3η συνεδραση της 2/11/11 και εν εχε διαμορφωθε η εισγηση του Προδρου που εχε συμπεριλβει λες τις προηγομενες θσεις και παρεμβσεις των μελν, δεν κατστη δυνατ η διεξαγωγ της, οπτε απεστλη στα μλη ηλεκτρονικ για κατθεση απψεων εντς δο ημερν. Το σνολο αυτν των απψεων κατατθηκε απ τον Πρεδρο στο Υπουργεο και μλιστα στη συνχεια συμπεριελφθησαν λες στο οριστικ κεμενο του Πλαισου. ρα τηρθηκαν οι διαδικασες αλλ λγω των συγκυριν των συγκεκριμνων ημερν, το τελικ στδιο συμπιστηκε χρονικ, και αυτ ταν εφικτ καθτι διθετε υψηλ βαθμ ωριμτητας.
Να ληφθε υπψη τι εμαστε υπλογοι στη κοιντητα και ο χρνος που πρεπε να χει θεσμοθετηθε ο χωροταξικς σχεδιασμς εχε λξει απ τον Ιονιο. ρα η χρα μας θα στερονταν των κοινοτικν χρηματοδοτσεων που προβλπονταν για τις υδατοκαλλιργειες απ το Επιχειρησιακ Πργραμμα για την Αλιεα.

Θγεται το περιβλλον και αγνοεται ο χωροταξικς σχεδιασμς;
Αντιθτως, το περιβλλον προστατεεται με την οργνωση των χρων που λειτουργον μονδες και δνεται δυναττητα ανπτυξς τους με αυστηρος καννες χωροταξικς και περιβαλλοντικς λογικς. Επσης ορζονται με γενικ τρπο οι ευρτερες περιοχς, εντς των οποων θα επιτρπεται να εγκριθον κατλληλες ζνες στο μλλον, με σαφ καθορισμ των ορων τους μσω Προεδρικν Διαταγμτων, εν επιπλον επιβλλεται η λειτουργα τους να διπεται απ ειδικ φορα διαχερισης. Η ευθνη ελγχου λεπτομερς χει αποκεντρωθε στις αιρετς περιφρειες. ρα, η ποια παρκλιση επ της πιστς τρησης των καννων λειτουργας ανατθεται στις 13 Περιφρειες και στους αιρετος περιφερειρχες.
Ποιοι διαφωνον και χουν συγκροτσει μτωπο; Γιατ αντιδρον οι περιβαλλοντικς οργανσεις;
Διαμορφθηκε να τυπο εθνικ δκτυο μσω internet, που αφορ ΟΤΑ και τοπικος συλλγους κατοκων, το οποο και παρεμπδιζε τη λειτουργα του Εθνικο Συμβουλου. Πολλς θσεις τους ελφθησαν υπψη στη διαμρφωση του Πλαισου. Διαπιστθηκε επιπλον η παρξη εσωτερικν διαφωνιν και συγκροσεων των απψεων των περιβαλλοντικν οργανσεων, ακμη και αυτν που εκπροσωπονταν στο ΕΣΧΣΑΑ με οξ τρπο. Βεβαως διαφωνον και οι επιχειρσεις του κλδου διτι στις ευασθητες περιοχς απαγορεεται η ανπτυξη τους.
Επικεντρνεται το Πλασιο στη συντρηση και νομιμοποηση μιας υφιστμενης κρως προβληματικς κατστασης;
Ακριβς το αντθετο: αναφρεται στην αντιμετπιση των υφιστμενων προβλημτων και στη βελτωση των ρων λειτουργας τους. Γιαυτ και στις περιοχς που παρατηρεται μεγλη συγκντρωση μονδων, πως ο Ευβοκς Κλπος, ακτς της Κορινθας και Αργολδας, ο Προς, Χο – Οινοσες δεν επιτρπεται πλον η εγκατσταση νων μονδων, εν η δυναττητα επκτασης τους περιορζεται εξαιρετικ.
Η διαχεριση των ΠΟΑΥ περνει σε «φορες διαχερισης» που ελγχονται απ τις εταιρεες ιχθυοκαλλιργειας; (οι μεγαλτερες απ αυτς ελγχονται δη απ να αλλοδαπ επενδυτικ σχμα).
Η διαχεριση των ΠΟΑΥ γνεται απ φορες στους οποους μετχουν οι μισθωτς των θαλσσιων εκτσεων με δυναττητα συμμετοχς και κρατικν φορων. Για παρδειγμα η ΠΟΑΥ του Θερμακο προωθθηκε απ φορα μικτς οικονομας, με κριο μτοχο την Περιφρεια Κεντρικς Μακεδονας. Ωστσο, σημεινεται τι η χοργηση αδειν και ο λεγχος των μονδων πραγματοποιεται απ τη Διοκηση, με τον τρπο που αυτ γνεται μχρι σμερα. Δηλαδ, πως ρητ αναφρεται στο Πλασιο, ο φορας διαχερισης δεν υποκαθιστ τις Κρατικς Ελεγκτικς αρχς, αλλ τις επικουρε.
 

Σμφωνα με τη Διεθυνση Χωροταξας ΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ. Γρ. Κοιν. Ελ. 5295/β/2011), στη συντριπτικ πλειοψηφα των νησιν της χρας και στο μεγαλτερο μρος του παρκτιου χρου της ελληνικς επικρτειας (κατηγορα Β2 του Ειδικο Πλαισου του Τουρισμο) δεν εναι επιτρεπτ η τουριστικ αξιοποηση.
Για το εν λγω πλασιο της ΚΥΑ Τουρισμο, το ΥΠΕΚΑ δη ξεκνησε την αξιολγησ του και προωθε την αναθερησ του. Το Πλασιο Υδατοκαλλιεργειν θα εναρμονιστε με του Τουρισμο στε να μην υπρξουν προβλματα χρσεων γης στις παρκτιες και θαλσσιες περιοχς και να εναι δυνατ η ανπτυξη με παρλληλη προστασα του περιβλλοντος.

Χρσιμοι σνδεσμοι:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=362&sni%5B524%5D=1382&language=el-GR
Ιστορικ Ειδικο Πλαισου Υδατοκαλλιεργειν
Διευκρινιστικ Σημεωμα 1

Διευκρινιστικ Σημεωμα 2
Επιστολ προς Δ. Σαλαμνας

Ειδικ Πλασιο Χωροταξικο Σχεδιασμο και Αειφρου Ανπτυξης για τις υδατοκαλλιργειες
ΦΕΚ 2505 Β 04.11.2011
Πνακας 1 Ειδικο Πλαισου Υδατοκαλλιεργειν
Πνακας 2 Ειδικο Πλαισου Υδατοκαλλιεργειν
Σχετικς Χρτης (σε υψηλ ανλυση)
Οριστικ Στρατηγικ Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων ΥΠΕΚΑ

Αρχικ Μελτη Συνδσμου Ελλνων Θαλασσοκαλλιεργητν
Α' Φση
Β' Φση
Στρατηγικ Μελτη Περιβαλλοντικν Επιπτσεων