Ερώτηση Νίκου Σηφουνάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση

 

, .

2012. , , , , .

:

2012.

, , , , , . , , .    

, , , , .

:

(1) ; 
 
(2) ;