Ερώτηση Σηφουνάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απορρόφηση του Γ