Ερώτηση για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς της Γυάρου

 

,   - 2002-2003 .

  '' '', , . '' '', , . '' '' .

, , , :

(1) ; 
(2) ;
(3) ;  
(4)   ' ..; 

, 19 2001,    , , , . , , 15 2001, .

:

,       (1967-1974) ,   E . 

, , 19 2001,    , , , . , , 15 2001, .

, 2002-2003   - . '' '' , . '' '', , . '' '' .

, , ,  :
(1) ; 
(2) ;
(3) ;  
4)   ' ..;