Ερώτηση για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Μυτιλήνης – Καλλονής

 


. 26 ..., , Ò ... .... 2007 2013 7 . .
:
:
&
...

: 1
, . , .
... , ... 2003 .... 2004   . . 
Ò .... , , , .
Ò ... .... , ...., .... 2007 -2013 .
.... 10/8/2009 1 6.998.487,17 7/8/2009 ( www.espa.gr). 5.800.000 1 , .... 2007 -2013 7 . .

:
  5.800.000 1 ( ) Ò ...;
  , .... 2007 -2013 6.998.487,17 ;
  , ....; ;