Ικανοποιείται το αίτημα των μεταφορέων για φόρτωση κενών ρυμουλκούμενων οχημάτων σε φορτηγά δημόσιας χρήσης εντός πλοίων και λιμενικών χώρων

 
, .
, , .
' , (1/75143/5843/11-1-2005, 1/73566/5785/ 28-2-2006, 1/37203/3365/1-9-2009) , , .
, , 32 & , .