Κάλεσμα προς τους κατοίκους της Λήμνου για την συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στη Μύρινα - ομιλητής ο Γραμμ. της Κοινοβ. Ομάδας κ. Δημ. Ρέππας

 

. :
6    2009 7:30 ,   . . . . 
  ,   ,   , .    .