Κατάθεση αναφοράς για τη δημιουργία πεδίου βολής στην περιοχή Φαλακρό του Δήμου Ατσικής Λήμνου

 

. . . . , , .
:

 
. .

: 17.11.2008

() 1.517.000 .. , .
, .
, , .