Μή ακύρωση Προεδρικού Διατάγματος για χαρακτηρισμό παραδοσιακών οικισμών

 
2267/2008 , 10/9/2009 , , 13 2003 . , 7/17-4-2003 . , , , . , , , .
2000-2004 . , .
2004 .