Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ομιλία Νίκου Σηφουνάκη στο 4ΞΏ διΡθνές συνέδριο της ΕΕ΀΀

 
Ο Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Νίκος Σηφουνάκης παρευρέθη εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παπανδρέου στο 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για την Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που ξεκίνησε σήμερα στην Αθήνα με την παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Προέδρου του Οργανισμού «One laptop per Child» και καθηγητή του Μ.Ι.Τ. κ. Nicholas Negroponte κ.α.
Στο χαιρετισμό που απηύθυνε μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Αναμφίβολα οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις σημαντικές θεσμικές υποδομές που θα προσφέρει το αναθεωρημένο κανονιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε ένα με δυο χρόνια, θα αναδείξει ακόμα ισχυρότερο το ρόλο των ΜΜΕ στη πληροφόρηση – ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην διασκέδαση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία της πολιτικής και οικονομικής ζωής των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η σωστή αξιοποίηση των νέων αυτών δυνατοτήτων προς όφελος του πολίτη, απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία από την κοινωνία, την πολιτεία και την σχετική αγορά.
Δυστυχώς πρόσφατα η 14η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη στα συμπεράσματα για την ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα διαπιστώνει πως με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης η χώρα μας θα χρειαστεί τουλάχιστον ενάμιση έτος για να υπερβεί την 22η Ουγγαρία και περισσότερα από 6 χρόνια για να συγκλίνει με το μέσο όρο της Ε.Ε.
Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για τις υποδομές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα παρέχει σύνδεση με οπτική ίνα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η εθνική αυτή υποδομή είναι αντίστοιχη της κατασκευής των εθνικών οδών, των αεροδρομίων, των λιμανιών και των άλλων μεγάλων υποδομών που έγιναν στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες και απαιτούνται όραμα, προσπάθεια, επιμονή, χρόνος και πόροι.
Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών πρέπει να γίνει με ανοιχτά πρότυπα, εξασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό, χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και να αφορούν όλη τη χώρα. Οι τεχνολογικές επιλογές για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, των υποδομών οπτικών ινών, δεν πρέπει να γίνουν με χαρακτηριστικά την αύξηση του κέρδους και των κλειστών συστημάτων αλλά τα ανοιχτά συστήματα και την εξυπηρέτηση του Έλληνα Πολίτη.
Θα πρέπει διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των υποδομών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υποδομών ανοικτών, με ισότιμη πρόσβαση από όλους τους παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου. Οι πολιτικές πρέπει να θεωρούν την ευρυζωνικότητα σαν δημόσιο αγαθό, για το οποίο η πολιτεία οφείλει να λάβει εκείνα τα μέτρα ώστε να είναι διαθέσιμο το συντομότερο δυνατόν σε όλους τους πολίτες της χωρίς αποκλεισμούς.
Στη χώρα μας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας θα μπορούσε να παίξει και σε ένα βαθμό έχει παίξει, ο ΟΤΕ. Δυστυχώς όμως ο ΟΤΕ αποτέλεσε το θύμα της πολιτικής της τελευταίας πενταετίας. Στα πλαίσια αυτής της διαχείρισης ο ΟΤΕ δεν ακολούθησε τις άλλες Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των δικτύων του και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, αφού στα πλαίσια αυτής της πολιτικής τελούσε υπό καθεστώς επενδυτικής απραξίας. Η αδιέξοδη αυτή πολιτική κατέληξε στη λύση που όλοι γνωρίζετε και που θέτει τον ΟΤΕ σε νέες περιπέτειες και κινδύνους. Είμαι βέβαιος ότι μια άλλη πολιτική θα είχε επιτρέψει στον ΟΤΕ μια άλλη πορεία, αποτέλεσμα της οποίας θα ήταν τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες να βρίσκονται σήμερα σε άλλο επίπεδο ανάπτυξης στη χώρα μας.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η βασική μας πολιτική ως ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι η λήψη άμεσων μέτρων από την πολιτεία ώστε να μην δημιουργηθούν ψηφιακά χάσματα, αλλά ενημερώνοντας σωστά παρόχους και καταναλωτές να κάνει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογικής προόδου κτήμα του κάθε πολίτη, σε προσιτές τιμές, παρέχοντας του την ψηφιακή ευκαιρία να βελτιώσει τις δεξιότητες του, να προσφέρει και να γίνει ισότιμο μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η κάλυψη ημιαστικών, αγροτικών περιοχών για να ενισχυθεί η τοπική ανάπτυξη και η αποκέντρωση.
Θέλουμε οι εταιρείες του κλάδου να μπορούν να καινοτομήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από νέους τύπους υποδομών αλλά και υπηρεσιών.
Θέλουμε οι πολίτες να απολαμβάνουν, να δημιουργούν και να προτείνουν νέα εργαλεία που μπορούν να οδηγούν σε περισσότερο συμμετοχικά μοντέλα διακυβέρνησης. Θέλουμε οι πολίτες να είναι και παραγωγοί σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή».