Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ομιλία Ν. Σηφουνάκη στο Ξ•Ο…ΟΟ‰Ο€Ξ±ΟŠΞΊΟŒ Κοινοβούλιο Ξ³ΞΉΞ± το μέλλον της Ξ•Ο…ΟΟŽΟ€Ξ·Ο‚

 

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νίκος Σηφουνάκης συμμετείχε  στις 26 Ιουνίου στις Βρυξέλλες σε δημόσια εκδήλωση - συζήτηση με θέμα "Το μέλλον της Ευρώπης- Quo vadis Europa?"

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κύκλου Σύγχρονων Μελετών και αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες με στόχο την αποτίμηση των σημαντικών αποφάσεων που ελήφθησαν από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια.   

Στην εκδήλωση έλαβαν επίσης μέρος οι ευρωβουλευτές Γιάννης Βαρβιτσιώτης (Νέα Δημοκρατία), Δημήτρης Παπαδημούλης (Συνασπισμός) και ο Κύπριος βουλευτής Παναγιώτης Δημητρίου (ΔΗΣΥ).

Ο Νίκος Σηφουνάκης τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του:

«Με τη συμφωνία της τελευταίας Συνόδου Κορυφής, η Ένωση θα μπορέσει να προχωρήσει - ως ένα βαθμό - στην περαιτέρω εμβάθυνσή της καθώς διατηρείται ο κεντρικός πυρήνας των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονταν στη Συνταγματική Συνθήκη. Ωστόσο εγκαταλείπεται η προοπτική συνταγματοποίησης της Ένωσης όπως αυτή επιχειρήθηκε με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα η προοπτική κάποιας παρόμοιας προσπάθειας. 

Αν και  το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα κυρώθηκε από 18 χώρες, ενώ 4 ακόμα κράτη μέλη είχαν επίσης δηλώσει έτοιμα να προχωρήσουν στην επικύρωσή του,  φάνηκε ότι δεν ήταν τελικά  όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί σύμφωνοι ή ίσως δεν ήταν κατάλληλα ενημερωμένοι για να αποδεχτούν  τις αλλαγές που επέφερε η Συνταγματική Συνθήκη. Έτσι, αντί του φιλόδοξου ''Ευρωπαϊκού Συντάγματος'', θα περιοριστούμε  τελικά στην τροποποίηση των υπαρχουσών Συνθηκών.

Η απάλειψή πολλών διατάξεων που προέβλεπε η Συνταγματική Συνθήκη - εξαιτίας της εμμονής κάποιων κρατών μελών - καταδεικνύει τις αποκλίνουσες αντιλήψεις που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη όσον αφορά ένα κοινό όραμα για μία Πολιτική Ένωση με περισσότερα ομοσπονδιακά και υπερεθνικά χαρακτηριστικά.

- Ο όρος ''Σύνταγμα'' ή ''Συνταγματική Συνθήκη'' είχε ως στόχο να υπογραμμίσει την προοπτική μιας Πολιτικής Ένωσης, μίας ''Ευρώπης των Πολιτών'' και όχι μίας ''Ευρώπης των Κυβερνήσεων''.

- Η εγκατάλειψη των συμβόλων της Ένωσης (σημαία, ύμνος, κλπ) σημαίνει ουσιαστικά ότι δεν επιθυμούν όλοι τη διατήρηση των στοιχείων εκείνων που προσπαθούν να προσδώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία ταυτότητα.
 
- Η απάλειψη του όρου ''Υπουργός Εξωτερικών'' φανερώνει ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια ακριβώς αντίληψη για τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ένωση στη διεθνή σκηνή.

- Επίσης, η μη ενσωμάτωση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Συνθήκη και η αυτοεξαίρεση της Βρετανίας αποτελεί ενίσχυση της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων.

Ωστόσο, αν και εγκαταλείπεται η συνταγματική προσέγγιση που συνίστατο στην κατάργηση όλων των ισχυουσών Συνθηκών και στην αντικατάστασή τους από ένα και μόνο κείμενο, η νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη θα εισαγάγει στις υπάρχουσες Συνθήκες πολλές από τις καινοτομίες που προέκυψαν από την Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004 η οποία οδήγησε στη Συνταγματική Συνθήκη.

- Η Ένωση αποκτά πλέον ενιαία νομική προσωπικότητα.

- Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς διευρύνονται οι τομείς στους οποίους απαιτείται συναπόφαση.

- Ισχυροποιούνται επίσης τα εθνικά κοινοβούλια καθώς θα έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να ζητούν από την Επιτροπή την επανεξέτασή τους. 

- Ενισχύεται επίσης ο ρόλος της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.  Αν και δεν γίνεται πλέον αναφορά σε ''Υπουργό Εξωτερικών της ΕΕ'', όπως προβλεπόταν στη Συνταγματική Συνθήκη, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και ευελπιστούμε ότι θα δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να μιλάει με ενιαία φωνή στη διεθνή σκηνή.

- Η ΕΕ αποκτά  αρμοδιότητες σε νέους τομείς πολιτικής δράσης, όπως για  παράδειγμα στον τομέα του αθλητισμού και του τουρισμού και ενισχύονται οι υπάρχουσες δράσεις σε τομείς όπως η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος σε διεθνές επίπεδο.
 
- Διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο με την αντικατάσταση σε πολλούς τομείς της ομοφωνίας από την πλειοψηφία, ενώ εισάγεται το σύστημα της διπλής πλειοψηφίας που θα αρχίζει όμως να εφαρμόζεται σταδιακά από το 2014 και πλήρως μέχρι το 2017.

- Δημιουργείται θέση Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θητεία δυόμισι ετών ο οποίος θα προεδρεύει τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα εκπροσωπεί διεθνώς την ΕΕ.

- Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, χωρίς να ενσωματώνεται στη Συνθήκη, γίνεται δεσμευτικός με εξαίρεση για τη Μεγάλη Βρετανία».

Ο Νίκος Σηφουνάκης κατέληξε λέγοντας ότι «πρέπει να γίνει κατανοητό πως οι πολίτες και οι κοινωνίες  δεν αρκούνται σε μια Ευρώπη της «ενιαίας αγοράς», του κοινού νομίσματος και των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, αλλά επιθυμούν επίσης την Ευρώπη της ευημερίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης  και της προόδου η οποία θα μπορεί να σταθεί στην πρόκληση της  παγκοσμιοποίησης, του ανταγωνισμού και των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συνεπώς, χρειάζεται να γίνει σαφές πως η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει στην περαιτέρω πολιτική και οικονομική ενοποίησή της μόνο με την διασφάλιση της συναίνεσης των κοινωνιών μας, οι οποίες όμως πρέπει να αισθανθούν ότι προχωράνε σε αλλαγές και νέους βηματισμούς με ασφάλεια και σιγουριά για τον κάθε πολίτη».