Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Παρέμβαση Σηφουνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο Ξ³ΞΉΞ± το Β«Ξ ΞŸΞ›Ξ™Ξ€Ξ™Ξ£ΞœΞŸΞ£ 2007Β»

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να προτείνει συγκεκριμένο ύψος για τον Προϋπολογισμό του προγράμματος «Πολιτισμός 2007», ανεξαρτήτως από το ποια θα είναι η τελική απόφαση του Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές πρακτικές, υπογράμμισε στην παρέμβαση του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του προγράμματος «Πολιτισμός 2007», ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Μ.Μ.Ε του Ευρωκοινοβουλίου Νίκος Σηφουνάκης. Το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007», είπε ο κ. Σηφουνάκης, αποτελεί το κύριο μέσο υλοποίησης της κοινοτικής δράσης στον τομέα του πολιτισμού. Πρόσθεσε πως το Πρόγραμμα θέτει μια σειρά σημαντικών στόχων, όπως η διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων στην Ευρώπη, η διακρατική κυκλοφορία των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων, καθώς και ο πολιτισμικός διάλογος, στόχοι οι οποίοι δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ικανοποιητικό τρόπο από τα κράτη μέλη λόγω του διακρατικού τους χαρακτήρα. Σημείωσε ακόμα ότι «το πρόγραμμα αποτελεί επίσης το μέσο χρηματοδότησης των παραπάνω στόχων. Δεν μπορούμε συνεπώς να θέτουμε στόχους για τον πολιτισμό χωρίς ταυτόχρονα να προτείνουμε ποιοι θα είναι οι οικονομικοί πόροι με τους οποίους θα τους επιτύχουμε. Οφείλουμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνουμε συγκεκριμένο ύψος για τον προϋπολογισμού του προγράμματος ανεξάρτητα το από ποια θα είναι η τελική απόφαση του Συμβουλίου πάνω στις δημοσιονομικές προοπτικές». Αναφερόμενος στους στόχους του προγράμματος, υπογράμμισε πως « η διατήρηση και η γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το τρέχον πρόγραμμα, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει μια σειρά από καινοτόμα σχέδια στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία είχαν μεγάλη εμβέλεια και ευρωπαϊκή προτιθέμενη αξία. Ανάμεσα σε αυτά τα σχέδια κυρίαρχη θέση θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν ενέργειες που αποσκοπούν στη διάσωση και διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης». Ο κ. Σηφουνάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη διευκόλυνσης της συμμετοχής των μικρών φορέων στο πρόγραμμα η οποία συναντά πολλές φορές δυσκολίες και πρόσθεσε πως «εισηγητής μας, ο κ. Graça Moura, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική εργασία, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα αυτό και η έκθεση του λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μικρών πολιτιστικών φορέων και κατ' επέκταση των μικρών χωρών.» Υπογράμμισε τέλος πως « η εμπειρία έχει δείξει ότι προκειμένου να γίνει το πρόγραμμα πιο προσιτό και περισσότερο διαφανές απαιτείται απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, που συνεπάγεται απλούστερους όρους συμμετοχής για τους δικαιούχους και απλούστευση των εντύπων και των όρων υποβολής των αιτήσεων. Χρειάζεται όμως επίσης καλύτερη ενημέρωση των αιτούντων με τη δημιουργία και ενίσχυση πολιτιστικών σημείων επαφής σε όλα τα κράτη μέλη».