Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Παρέμβαση Σηφουνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο Ξ³ΞΉΞ± τον Ξ±Ξ΅ΞΉΟ†ΟŒΟΞΏ Ξ΅Ο…ΟΟ‰Ο€Ξ±ΞΉΞΊΟŒ Ο„ΞΏΟ…ΟΞΉΟƒΞΌΟŒ

 

Παρέμβαση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αειφόρου τουρισμού έκανε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και ΜΜΕ κ. Νίκος Σηφουνάκης. Ο κ. Σηφουνάκης υπογράμμισε στην παρέμβασή του: Πριν από τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις βασικές κατευθύνσεις για την αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού, ενώ πριν ένα περίπου έτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σχετική έκθεση προτείνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Σήμερα, συνειδητοποιούμε ότι έχει σημειωθεί μικρή μόνο πρόοδος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αειφόρου τουρισμού. Ο τουρισμός, αν και υπάγεται κυρίως στη δράση των κρατών μελών, επηρεάζεται σημαντικά από τις κοινοτικές πολιτικές. Συνεπώς πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες προώθησης του αειφόρου ευρωπαϊκού τουρισμού μέσω της περιφερειακής και της αγροτικής πολιτικής, της ευρωμεσογειακής συνεργασίας, της πολιτικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και καρτάρτισης, καθώς και μέσω της πολιτικής μεταφορών και προστασίας του κατανωλώτη. Μέτρα για την ενίσχυση του τουρισμού μπορούν να ληφθούν σε ευρωπαικό επίπεδο, όπως μεταξύ άλλων: - η πρόταξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με ανάδειξη του φυσικού και του ιστορικά δομημένου τοπίου και η ενίσχυση, μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων που προωθούν το θεματικό τουρισμό (οικολογικός, περιπατητικός, πολιτιστικός), κυρίως στις μη κορεσμένες τουριστικά περιοχές, - η υιοθέτηση ενός ευρωπαικού προγράμματος τουρισμού τρίτης ηλικίας κυρίως εκτός των τουριστικών περιόδων αιχμής με στόχο τη μείωση των εποχικών διακυμάνσεων, - η θέσπιση ενός ευρωπαικού σήματος τουριστικού προορισμού, - η έγκριση κανόνων για την ενίσχυση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τύπους μεταφορών, Η Ευρωπαική Ένωση υιοθετόντας παρόμοιες πρωτοβουλίες μπορεί πράγματι να προσδώσει μια ευρωπαική προστιθέμενη αξία στις εθνικές πολιτικές για τον τουρισμό.