Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Παρέμβαση στην ολομέλΡια του Ξ•Ο…ΟΟ‰Ο€Ξ±ΟŠΞΊΞΏΟ ΞšΞΏΞΉΞ½ΞΏΞ²ΞΏΟ…Ξ»Ξ―ΞΏΟ… σχΡτικά ΞΌΞ΅ τη Ξ½Ξ­Ξ± οδηγία Ξ³ΞΉΞ± τα Ξ±Ο€ΟŒΞ²Ξ»Ξ·Ο„Ξ±

 

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σηφουνάκης, κατά τη  συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νέα οδηγία για τα απόβλητα, έκανε την εξής παρέμβαση:

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αν και  τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί πρόοδος στη διαχείριση τους, υπάρχουν ακόμα τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται, αλλά και ως προς τον τρόπο διάθεσης τους.

Στη χώρα μου, για παράδειγμα, αλλά ίσως σε μικρότερο βαθμό και σε άλλες χώρες,  ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποβλήτων καταλήγει σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση είναι ελάχιστα ανεπτυγμένες.   

Σήμερα στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη αναλογεί περίπου μισός τόνος αποβλήτων το χρόνο, τα περισσότερα των οποίων καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση βρίσκονται σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, ενώ δεν κάνουμε πολλά για τη μείωση ή έστω σταθεροποίηση της  συνολικής παραγωγής των αποβλήτων.

Οι ζοφερές συνέπειες θα αντιμετωπιστούν μόνο εφόσον προτάξουμε, μέσω της δημιουργίας εθνικών προγραμμάτων, την  πρόληψη, δηλαδή τη μείωση καταρχάς των απόβλητων. Λάβετε υπόψη σας ότι στην Ελλάδα το 2000 παράγονταν 4,5 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων και το 2006 τα απόβλητα έφθασαν τα 6 εκατομμύρια τόνους.

Πρέπει λοιπόν να δρομολογήσουμε  μία ιεράρχηση στόχων δίνοντας προτεραιότητα κατά σειρά στην πρόληψη, στην  επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και, τέλος, στην ανάκτηση των απορριμμάτων, προσδιορίζοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, κοινό για όλα τα κράτη.