Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ ΟΞΏΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ±Ο„ΞΉΟƒΞΌΟŒΟ‚ Ξ΅ΟƒΟŒΞ΄Ο‰Ξ½ Ξ±Ο€ΟŒ τη ρύθμιση των αυθαιρέτων

 
Δηλώσεις σε Επεξεργασία   Κατηγορία Εσόδων Απαιτήσεις Υπόλοιπα
Αριθμός 65.703 Τέλος Υπαγωγής 53.876.460 53.876.460
Συνολικό Πρόστιμο 686.149.153 Λοιπά 632.272.693 632.272.693
    Σύνολο 686.149.153 686.149.153

 

Δηλώσεις σε Αρχική Υποβολή   Κατηγορία Εσόδων Απαιτήσεις Υπόλοιπα
Αριθμός 38.991 Τέλος Υπαγωγής 35.045.500 14.011.500
Συνολικό Πρόστιμο 263.607.220 Λοιπά 228.561.720 228.561.720
    Σύνολο 263.607.220 242.573.220

 

Δηλώσεις σε Προσωρινή Υπαγωγή   Κατηγορία Εσόδων Απαιτήσεις Υπόλοιπα
Αριθμός 19.596 Τέλος υπαγωγής 15.963.000 0
Συνολικό Πρόστιμο 89.647.296 Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20% 44.024.108 23.870.554
    3μηνιαία τακτική δόση 7.726.533 7.481.190
    Μηνιαία τακτική δόση 20.760.167 20.543.857
    Εφάπαξ δόση χωρίς έκπτωση 1.173.488 536.307
    Σύνολο 89.647.296 52.431.907

 

Δηλώσεις σε Ολοκληρωμένη Υπαγωγή   Κατηγορία Εσόδων Απαιτήσεις Υπόλοιπα
Αριθμός 6.905 Τέλος υπαγωγής 4912000 0
Συνολικό Πρόστιμο 19.464.132 Εφάπαξ δόση με έκπτωση 20% 13902874,31 0
    3μηνιαία τακτική δόση 9067,37 0
    Μηνιαία τακτική δόση 3093,52 0
    Εφάπαξ δόση χωρίς έκπτωση 637096,89 0
    Σύνολο 19.464.132 0

 

Γενικό Σύνολο 1.058.867.801 981.154.280
Εισπραχθέντα 77.713.521