Συνάντηση με τον Υπουργό Νομικών Υποθέσεων του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Cao Kangtai

 
Cao Kangtai, , .
, , , .
, , , , , ..
, , .
:
-
- , , .
, , .
, , .
. .
, , .
, , .
, ( 4 ) , (ENISA).