Συνέντευξη Τύπου στη Μυτιλήνη

 

. 19 2007.

, , .   , , . .

, .

. . , . , .

. , .   .
. , , , . ' , , , . . , .

, , , , , , , , .

, .

, . , . , ,  , , , ,  .. . . , , . .

, . , , . .. , . , . .

. , . , , . .. , . , . .

, , .