Συνεδρίαση Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρ. Κοινοβουλίου με την παρουσία των Επιτρόπων WALLSTROM και REDING

 

. Margot Wallstrom, , , , .
'' . ''.

  . Viviane Reding, '' '' ( ).

'' : , / , .      

, Reding 30 .