Σύσκεψη για την κατασκευή σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του ENISA

 

26 , , , , . (ENISA).
.
.. . , .. , . , . , . .

ISA , . 2004, , , .
.