Τοποθέτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την αγορά της ακτοπλοΐας

 

    .    , , .   , :

.     ,       .
  . ,        .
.   , .
.         5 .