Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέλαβε επιτέλους την πολιτική ευθύνη

 
. . , , , . . . , , - - . . . . . 2004, . , , , , . . - - , . O . , . , . , - - , . . , . , . , . . . , . . , , , . . 27 , - , . . . . . . . . , . . 27 . , , , , . .