Τουρισμός, πολιτιστική κληρονομία και περιβάλλον

 
17 18 . . . , , , . . . . - - 70 . . , - 19 , . 8% 20% . . . . . , . .