Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Δημόσια Ακρόαση Πολιτισμός 2000
Ατζέντα και συντονισμός

 

13. Ακρόαση με θέμα: 'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000': διδάγματα από την εφαρμογή του προγράμματος

9.00 π.μ - 9.05π.μ Έναρξη της ακρόασης

Καλωσορίζω στη σημερινή δημόσια ακρόαση για το πολύ ενδιαφέρον θέμα των διδαγμάτων που που μπορεί να αποκομισθούν από την εφαρμογή του Προγράμματος "Πολιτισμός 2000", το οποίο αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής μέχρι τώρα, τις κυρίες και τους κυρίους που συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες :

- Κα Bornemann Sabine, " "Cultural Contact Point ", Γερμανία.

- Κο Brunet Pascal, Διευθυντή του "Relais Culture Europe", Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του "European Forum for the Arts and Heritage", Γαλλία,
- Κο Frisoni Claude, Διευθυντή του "Centre de Recontre Abbaye de Neumunster", Λουξεμβούργο,
- Κα Laenen Ann, " European Network of Education Departments in Opera Houses", "Opera de la Monnaie", Βέλγιο,
- Καθηγητή Ζούρος Νικόλαο, Διευθυντή του "Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου", Ελλάδα.

Όπως γνωρίζετε, μετά τη συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, βρισκόμαστε
στο μέσο της διαδικασίας συναπόφασης για την έγκριση του νέου προγράμματος "Πολιτισμός
2007 -2013".

Εκτός από τις απόψεις σας που θα έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε σύμφωνα με το πρόγραμμα
της ακρόασης , η επιτροπή μας έχει επίσης ενδιαφέρον να ακούσει και την άποψή σας σχετικά
με την προβλεπόμενη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος και για το κατά πόσον αυτή θα
είναι επαρκής για τη συνέχιση μιας κατάλληλης ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του
πολιτισμού.

Πριν την έναρξη των εργασιών μας εφιστώ την προσοχή σας ότι όλοι οι εμπειρογνώμονες θα συμμετάσχουν στα σημεία Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ του προγράμματος της ακρόασης και θα έχουν το λόγο, σύμφωνα με τη σειρά που προβλέπει το πρόγραμμα, για περίπου 6 λεπτά ο καθένας ανά θεματική ενότητα.

Μετά τις παρεμβάσεις των εμπειρογνώμων, το λόγο θα έχουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 2 λεπτά και κατόπιν θα περάσουμε στη συζήτηση με τα μέλη της επιτροπής μας, τα οποία θα έχουν επίσης το λόγο για 3 περίπου λεπτά ανά ερώτηση.

Σας παρακαλώ πολύ όλους για την απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών μας να τηρήσετε το χρόνο ομιλίας προκειμένου να τηρηθεί το πρόγραμμα της ακρόασης.

*********

9.05 π.μ. - 9.45π.μ. Τμήμα Ι - Η αξιολόγηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000

Τα θέματα που θα εξετασθούν κατά σειρά είναι:

α) Θετικές εμπειρίες και αποτελέσματα καθώς και δυσκολίες που υπήρξαν (χρηματοδότηση, διαδικασίες, παροχή συμβουλών και τεχνικής υποστήριξης, διαδικασία εφαρμογής, διαδικασία επιλογής, κλπ.,).
β) Επιτεύγματα που υλοποιήθηκαν με την ενίσχυση του Προγράμματος (επίπτωση και βιωσιμότητα των σχεδίων, κλπ.,).
γ) Διάφορα

Το λόγο έχει πρώτα η κα Bornemann και κατόπιν ο κ. Brunet, ο κ. Frisoni, η κα Laenen
και ο καθηγητής Ζούρος. ( 6 λεπτά)

Μετά τις παρεμβάσεις τους, το λόγο θα έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κ. Μαστρομηνάς. (2 λεπτά)

********

9.45 π.μ. - 10.05 π.μ. Συζήτηση

Το λόγο θα έχουν για 3 λεπτά οι βουλευτές που επιθυμούν να παρέμβουν.

******

 

10.05 π.μ. - 10.45 π.μ. Τμήμα ΙΙ - Η ευρωπαϊκή και πολιτιστική προστιθέμενη αξία του Προγράμματος Πολιτισμός 2000

Τα θέματα που θα εξετασθούν κατά σειρά είναι:

α) Η πολιτιστική έκφραση και δημιουργικότητα, κινητικότητα των καλλιτεχνών, κοινωνικοοικονομική επίπτωση, προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικοί τομείς, κλπ.
β) Διεθνική συνεργασία και εταιρικές σχέσεις, αντιπροσωπευτικότητα
γ) Διάφορα

Το λόγο έχει πρώτα η κα Bornemann και κατόπιν ο κ. Brunet, ο κ. Frisoni, η κα Laenen
και ο καθηγητής Ζούρος. ( 6 λεπτά)

Μετά τις παρεμβάσεις τους, το λόγο θα έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κ. Μαστρομηνάς ( 2
λεπτά).
********

10.45 π.μ. -11.05 π.μ. Συζήτηση

Το λόγο θα έχουν για 3 λεπτά οι βουλευτές που επιθυμούν να παρέμβουν.

*******

 

11.05 π.μ. - 11.45πμ. Τμήμα ΙΙΙ - Εν αναμονή του Νέου Προγράμματος "Πολιτισμός"

Τα θέματα που θα εξετασθούν κατά σειρά είναι:

α) Διδάγματα που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 για μια καλύτερη εφαρμογή του Προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013.
β) Περαιτέρω βελτιώσεις (σχέση μεταξύ στόχων και επιτευγμάτων, επιλογή, πληροφόρηση, χρηματοδότηση, συμβάσεις, απλοποίηση των διαδικασιών, κλπ.,).
γ) Δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου πολιτισμού.
δ) Διάφορα

Το λόγο έχει πρώτα η κα Bornemann και κατόπιν ο κ. Brunet, ο κ. Frisoni, η κα Laenen
και ο καθηγητής Ζούρος ( 6 λεπτά)

Μετά τις παρεμβάσεις τους, το λόγο θα έχουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Harald Hartung
και Αντώνιος Κοσμόπουλος ( 2 λεπτά ο καθένας).

*******

11.45 π.μ. - 12.10 μ.μ. Συζήτηση

Το λόγο θα έχουν για 3 λεπτά οι βουλευτές που επιθυμούν να παρέμβουν.

*******

 

12.10 μ.μ. - 12.30 μ.μ. Τμήμα IV - Συμπεράσματα

12.10 μ.μ. - Παρατηρήσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Το λόγο θα έχει ο κ. Hartung.

12.25 μ.μ. - Περάτωση της ακροάσεως. Ο Προέδρος ευχαριστεί τους εμπειρογνώμονες και όλους όσους συμμετείχαν στην ακρόαση.