Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: διδάγματα από την εφαρμογή του προγράμματος

Βρυξέλλες, 30 Μάιου 2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, υπό την προεδρία του κ. Νίκου Σηφουνάκη, Δημόσια Ακρόασητης Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας με θέμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000: διδάγματα από την εφαρμογή του προγράμματος. Στόχος της δημόσιας ακρόασης ήταν να αποκομισθούν συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος "Πολιτισμός 2000", το οποίο καλύπτει την περίοδο 1999-2006 και αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό πυλώνα της πολιτιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δημόσια ακρόαση, η οποία έγινε παρουσία των μελών της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πλήθος κόσμου συμμετείχαν πέντε εμπειρογνώμονες από τον χώρο του πολιτισμού προερχόμενοι από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, οι οποίοι εξέθεσαν την εμπειρία τους σχετικά με τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος.

Από την Ελλάδα συμμετείχε, μετά από πρόσκληση του κ. Ν. Σηφουνάκη, ως εμπειρογνώμονας ο κ. Νίκος Ζούρος, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, ο οποίος εξέθεσε την εμπειρία του σχετικά με τη συμμετοχή των μικρών θεματικών μουσείων στο πρόγραμμα Πολιτισμός 2000.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο κ. Σηφουνάκης, αφού αναφέρθηκε στο σημαντικό μουσείο του Σιγρίου που βρίσκεται στις εσχατιές της Ευρώπης, επεσήμανε ότι:

Το πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου με την στήριξη σχεδίων προώθησης της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών φορών, της διακρατικής κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και των πολιτιστικών ανταλλαγών.

Είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι σήμερα χρηματοδοτήθηκαν 1500 σχέδια στα οποία συμμετείχαν 5000 πολιτιστικοί οργανισμοί και περίπου τα μισά από αυτά αφορούσαν στην πολιτιστική κληρονομιά.

Ωστόσο η μέχρι σήμερα επιτυχής λειτουργία του προγράμματος έχει επιδείξει και κάποια αρνητικά σημεία όπως η περιορισμένη χρηματοδότηση, οι μακροχρόνιες διαδικασίες έγκρισης των σχεδίων, η δυσκολία συμμετοχής των μικρών πολιτιστικών φορέων.

Συνεπώς, το νέο πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) θα πρέπει να εμπνευστεί από τα διδάγματα που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του σημερινού προγράμματος έτσι ώστε να αποτελέσει μια πραγματική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και προώθησης της πολυτισμικότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Ο κ. Ζούρος στην παρέμβαση του αναφέρθηκε καταρχάς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, το οποίο αν και έχει μόνο δέκα χρόνια λειτουργίας, έχει να παρουσιάσει σημαντική δραστηριότητα με αντίκρισμα στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα έχει αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός δικτύου συνεργασίας με 26 αντίστοιχους φορείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Η συνεργασία των θεματικών μουσείων, όπως τόνισε ο κ. Ζούρος, αφορά στην ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τη διαχείριση των συλλογών και τη λειτουργία τους, την εξεύρεση νέων τρόπων προσέγγισης και ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς σε θέματα ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, την από κοινή οργάνωση πολιτιστικών γεγονότων ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη και τη σύνδεση των μουσείων με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο τη συμφιλίωση των κατοίκων με τα στοιχεία της κληρονομιάς τους τα οποία συγκροτούν την ταυτότητα κάθε περιοχής.

Επίσης ο κ. Ζούρος επισήμανε την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013), περαιτέρω διάχυσης των πληροφοριών για το πρόγραμμα ώστε να ενθαρρυνθεί η συνεργασία των πολιτιστικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος.