Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Τηλεόραση χωρίς Σύνορα

Αθήνα, 1 4 Σεπτεμβρίου 2005
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημόσια Ακρόαση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την Τρίτη 13-09-05.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Μ.Μ.Ε. κ. Νίκος Σηφουνάκης στην παρέμβαση του σημείωσε:

"Η οδηγία "Τηλεόραση χωρίς Σύνορα" αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον οπτικοαουστικό τομέα.

Η οδηγία αυτή που εκδόθηκε το 1989 και η οποία αναθεωρήθηκε το 1997, βασίζεται στην παραδοχή ότι ο οπτικοακουστικός τομέας δεν αποτελεί μόνο κύριο φορέα προστασίας και διάδοσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά και σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης ενεργών ευρωπαίων πολιτών.

Η "Τηλεόραση χωρίς Σύνορα" έθεσε σημαντικότατες παραμέτρους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών στα οπτικοαουστικά μέσα (προστασία των ανηλίκων, κατοχύρωση του δικαιώματος απάντησης των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης).

Παράλληλα, εκφράζοντας την ευαισθησία της Ευρώπης για τον πολιτιστικό της πλούτο, η συγκεκριμένη οδηγία έθεσε σαφείς κανόνες για την προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής: την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς, την υποχρέωση για τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αφιερώνουν πάνω από το μισό χρόνο εκπομπής τους σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς επίσης και τουλάχιστον 10% του τηλεοπτικού χρόνου σε ανεξάρτητες παραγωγές.

Σήμερα βρισκόμαστε ενόψει της νέας αναθεώρησης της οδηγίας Τηλεόραση χωρίς Σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει την αντίστοιχη πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του χρόνου.

Αυτή η διαδικασία αναθεώρησης έρχεται σε μια χρονική περίοδο όπου η ίδια η τεχνολογία δημιουργεί μεγάλες τομές στον οπτικοακουστικό τομέα. Καταρχάς δημιουργεί νέα μέσα, τα λεγόμενα μη γραμμικά, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη δυνατότητα επιλογής του προγράμματος από τον χρήστη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις πρέπει συνεπώς να ληφθούν σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να υπαχθούν τα νέα οπτικοακουστικά μέσα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η πολιτιστική πολυμορφία, η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων μαζικής επικοινωνίας, που αποτελούν άλλωστε τις πιο σημαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου, πρέπει να συνεχίσουν να διαφυλάσσονται και να ενισχύονται.

Ως αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ΜΜΕ και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης.

Η προεργασία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, που συνοψίζεται στην έκθεση του κ. Weber για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας, τις ποσοστώσεις δηλαδή των ευρωπαϊκών και των ανεξαρτήτων παραγωγών στα οπτικοακουστικά μέσα, θέτει σαφείς πολιτικές παραμέτρους και θέσεις ως προς την αναθεώρηση, και νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.