Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Τηλεόραση χωρίς Σύνορα

Πρόλογος Νίκου Σηφουνάκη στη Δημόσια Ακρόαση με θέμα

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ- Η αναθεώρηση της Οδηγίας "Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα"

13 Σεπτεμβρίου 2005

Σας καλοσωρίζω όλους στη δημόσια ακρόαση με θέμα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ-Η αναθεώρηση της Οδηγίας "Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα".

Κατά τη σημερινή δημόσια ακρόαση θα συζητηθούν δύο ιδιαίτερα σημαντικά θέματα:

- οι επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών στην κανονιστική ρύθμιση του οπτικοακουστικού τομέα,

- η προώθηση του πλουραλισμού και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας

Πρόκειται για δυο θέματα κεφαλαιώδους σημασίας δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο της διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας "Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα".

Ως αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ΜΜΕ και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα κρίνουμε απαραίτητο να συμμετάσχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.

Η οδηγία "Τηλεόραση χωρίς σύνορα " (οδηγία ΤΧΣ) αποτελεί από το 1989 τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον οπτικοακουστικό τομέα.

Βασίζεται σε δύο βασικές αρχές:

1) την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων εντός της εσωτερικής αγοράς

και

2) την υποχρέωση για τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αφιερώνουν άνω του ήμισυ του χρόνου εκπομπής τους σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς επίσης και τουλάχιστον 10% του τηλεοπτικού χρόνου σε ανεξάρτητες παραγωγές.

Άλλοι σημαντικοί στόχοι της οδηγίας ΤΧΣ είναι η διαφύλαξη ορισμένων σημαντικών στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η πολιτιστική πολυμορφία, η προστασία των ανηλίκων και το δικαίωμα απάντησης, καθώς επίσης και η ρύθμιση της τηλεοπτικής διαφήμισης.

Η οδηγία για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα έχει ήδη αναθεωρηθεί το 1997, κυρίως όσον αφορά τις διατάξεις της για την αρχή της δικαιοδοσίας, την αναμετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων, το χρόνο διάρκειας των τηλεαγορών, καθώς βεβαίως και τα οπτικά σύμβολα που σκοπό έχουν την προστασία των ανηλίκων.

Σήμερα, βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καινούριας αναθεώρησης της οδηγίας, η οποία έχει δρομολογηθεί ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Πριν μερικά χρόνια ξεκίνησε μία διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 20-22 Σεπτεμβρίου στο Λίβερπουλ. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση αναμένεται να υποβληθεί στο τέλος του έτους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η επιτροπή μας έχει ωστόσο ήδη ξεκινήσει μια προεργασία ως προς την αναθεώρηση της οδηγίας. Με αφορμή την Έκθεση του κ. Weber για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας η οποία αναφέρεται καταρχήν στις ποσοστώσεις ευρωπαϊκών και ανεξαρτήτων παραγωγών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε επίσης πάνω στο ζήτημα της αναθεώρησης εκφράζοντας σαφείς θέσεις και διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Weber εργάστηκε μεθοδικά και παρήγαγε τελικά ένα εξαιρετικό κείμενο. Η έκθεση του, η οποία θέτει κάποιες πολιτικές παραμέτρους όσον αφορά την αναθεώρηση νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την Κομισιόν.

Κυρίες και Κύριοι,

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Το μεγάλο ζητούμενο είναι ασφαλώς- όπως όλοι γνωρίζουμε- οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να υπαχθούν τα νέα οπτικοακουστικά μέσα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Οι ειδικοί που έχουμε σήμερα κοντά μας, ο κ. Τιέκ Γενικός Εκπρόσωπος του Eurocinema , o κ. Πέρισιτς Πρόεδρος της Telecom Italia Media , ο κ. Τσεβάς Λέκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κ. Κολαζάντι, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας διαφωτίσουν πάνω στα θέμα των επιπτώσεων των τεχνολογικών αλλαγών στη ρύθμιση του οπτικοακουστικού τομέα .

Τη σημερινή δημόσια ακρόαση θα απασχολήσει επίσης και ένα εξίσου σημαντικό θέμα που δεν είναι άλλο από τον πλουραλισμό και την πολιτιστική ποικιλομορφία.

Όπως επισημαίνει η Έκθεση Weber η πολιτιστική πολυμορφία, η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων μαζικής επικοινωνίας εξακολουθούν να είναι οι πιο σημαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου. Η αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται και θα προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης και τον πλουραλισμό των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Πάνω σε αυτό το δεύτερο ζήτημα έχουν κληθεί να μας μιλήσουν η κ. Γκρανάτα-Μενγκίνι Προϊσταμένη της Μονάδας Συνταγματικής Συνεργασίας της Επιτροπή της Βενετίας, ο κ. Κουρσόν Γενικός Γραμματέας του Κανάλ-Πλους και ο κ. Νίρανεν Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εκδοτών Εφημερίδων.

Πριν προχωρήσουμε στις εργασίες μας, θέλω να παρακαλέσω όλους τους ομιλητές να τηρήσουν αυστηρά το χρόνο ομιλίας που έχει καθορισθεί σε 15 λεπτά.

Τον λόγο έχει πρώτος ο κ. Henri Weber , εισηγητής της επιτροπής μας.