Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τον Οπτικοακουστικό Τομέα

Η οπτικοακουστική πολιτική και οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πτυχές της κοινωνίας της πληροφορίας, η πολιτική πληροφόρησης και μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελούν εξίσου πεδία δράσης της επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

 

Πρόγραμμα για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Τομέα (MEDIA 2007)

Το πρόγραμμα MEDIA 2007 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας με μια σειρά δράσεων που αφορούν στην απόκτηση και τελειοποίηση ικανοτήτων στον οπτικοακουστικό τομέα, στην ανάπτυξη, διανομή και προώθηση ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, καθώς και στη γνώση και διάδοση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και  οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το MEDIA 2007 βασίζεται στην εμπειρία των τριών προηγούμενων προγραμμάτων MEDIA και έχει τρεις μεγάλους στόχους:

1. Προστασία και υποστήριξη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς με προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου,

2. Βελτίωση της διανομής ευρωπαϊκών έργων εντός και εκτός της Ένωσης,

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, προβλέπονται μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες οριζόντιες προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καλύτερη πρόσβαση στις δυνατότητες χρηματοδότησης και μεγαλύτερη συνεργασία,

2. Μείωση των ανισορροπιών μεταξύ κρατών με υψηλή και κρατών με μικρή δυναμικότητα παραγωγής,

3. Υποστήριξη της ψηφιοποίησης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας ανάπτυξης, παραγωγής και διανομής.

Το κεντρικό βάρος  του προγράμματος MEDIA 2007 βρίσκεται στο στάδιο πριν και μετά την παραγωγή. Υποστηρίζονται κατά κύριο λόγο η επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, η διασυνοριακή διανομή και δράσεις δημοσιότητας για ευρωπαϊκά έργα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος MEDIA 2007 για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 671 εκ. ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Τομέα (MEDIA 2007).

Διαβάστε την παρέμβαση του Νίκου Σηφουνάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πρόγραμμα υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Τομέα (MEDIA 2007), Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2005.