Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Νέους και την Κοινωνία των Πολιτών

Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση (2007-2013)

Οι νέοι άνθρωποι αποτελούν το πιο δυναμικό και ευαίσθητο κομμάτι του σύγχρονου κόσμου. Έχοντας μεγαλώσει κυριολεκτικά μέσα στην έκρηξη της νέας τεχνολογίας, έχουν συχνά μοναδικές δεξιότητες και πρωτοποριακές αντιλήψεις για τη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Σε αντιδιαστολή με την ευρεία διάδοση των μαζικών κινημάτων των προηγουμένων δεκαετιών, οι νέοι σήμερα αναζητούν πεδία έκφρασης πιο προσαρμοσμένα στα δικά τους ενδιαφέροντα και τις δικές τους ανησυχίες, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό τους, ίδιας ή διαφορετικής ηλικίας, κοινωνικής ομάδας ή εθνικότητας.

Το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση 2007-2013 φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να εκφράσουν και να εκφραστούν μέσα από τον εθελοντισμό στα κοινά δημόσια ζητήματα της χώρας τους, κάποιας άλλης χώρας της Ένωσης ή κάποιας τρίτης χώρας.

Παράλληλα, ενισχύοντας την κινητικότητα των νέων, το πρόγραμμα καθιστά τη νέα γενιά πρωτοπόρο στον πολιτιστικό διάλογο, την αναγνώριση και ενίσχυση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της Ένωσης, την προώθηση του αισθήματος του «ανήκειν» στην Ευρώπη.

Η επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τις κάτωθι δράσεις:

1. Νεολαία για την Ευρώπη: αποσκοπεί να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των νέων στο δημόσιο ευρωπαϊκό βίο υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες τους για τη συμμετοχική δημοκρατία, τη συμμετοχή τους δηλαδή στη ζωή της κοινότητας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

2. Ατομική Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: δίνει την ευκαιρία σε κάθε νέο να συμμετάσχει σε κοινωφελή δραστηριότητα άλλης  χώρας,

3. Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Παρέμβασης: προβλέπει τη συμμετοχή ομάδων νέων σε δραστηριότητες ευρωπαϊκής ή διεθνούς εμβέλειας στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, της πολιτικής προστασίας, του περιβάλλοντος, της αναπτυξιακής βοήθειας κ.λ.π.

4. Συνεργασία σε Επίπεδο Πολιτικής ή Εθελοντικής Υπηρεσίας: εισάγει τη συνεργασία μεταξύ εθνικών και διεθνών εθελοντικών υπηρεσιών νέων.

5. Νεολαία για τον Κόσμο: προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους να ανοιχθούν προς τις τρίτες χώρες (χώρες που βρίσκονται είτε σε ενταξιακή διαδικασία είτε σε διαδικασία σύνδεσης με την Ένωση είτε βρίσκονται στο γειτονικό χώρο της Ένωσης),  ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών των χωρών αυτών μέσα από τη δραστηριοποίηση των δικών τους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 785 εκ. ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση (2007-2013).

Θέματα Νεολαίας

Διαβάστε την παρέμβαση του Νίκου Σηφουνάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξεγέρσεις των νέων στα γαλλικά προάστια, Στρασβούργο, 14 Νοεμβρίου 2005