Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Πολιτισμό και την Παιδεία

Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και στην στήριξη  και συμπλήρωση της δράσης τους στους ακόλουθους τομείς:

 • βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών
 • διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας
 • μη εμπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,
 • καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, συμπεριλαμβανομένου του 
  οπτικοακουστικού τομέα  

Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013

Το πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της Ένωσης για τον Πολιτισμό, ενώ παράλληλα αποτελεί τη συνέχεια  του προηγούμενου  προγράμματος Πολιτισμός 2000. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των ατό΅ων που εργάζονται στον πολιτιστικό το΅έα,
 • Η ενίσχυση της διακρατικής κυκλοφορίας  των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων,
 • Η ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης 3 άξονες δράσης:

 • Την άμεση οικονομική υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων
 • Την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού
 • Την υποστήριξη των εργασιών ανάλυσης, συλλογής και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και άλλων δράσεων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών συνεργασιών στον τομέα του πολιτισμού.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Πολιτισμός για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 400 εκ. ευρώ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός.

Διαβάστε την παρέμβαση του Νίκου Σηφουνάκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013», Στρασβούργο,
24 Οκτωβρίου 2005.