Αναφορά για ίσες ευκαιρίες Ελλήνων και Αλλοδαπών στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

 


 
           


24/01/08 . . , ... .
, 1998 , , , . ( ) .., , ...
,   ... .