Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

Νομοθετικό Έργο

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει, σε μορφή αρχείων PDF και όπως ακριβώς τυπώθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τους Νόμους, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά τις υπουργικές θητείες του Νίκου Σηφουνάκη.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΝΟΜΟΙ

Νόμος 4042/2012 (
ΦΕΚ Α’24/ 13.02.2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
Νόμος 4042/2012


Νόμος 4030/2011 (
ΦΕΚ Α’ 249/ 25.11.2011) «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης Ελέγχου Κατασκευών και ’λλες Διατάξεις»
Νόμος 4030/2011


Νόμος 4014/2011 (
ΦΕΚ Α’ 209/ 21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
Νόμος 4014/2011


ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/04.11.2011 «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους»
ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/04.11.2011


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΦΕΚ 43/Β/ 20.01.2012 «Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄)»
ΦΕΚ 43/Β/ 20.01.2012


ΦΕΚ 14/Β/ 11.01.2012 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων & Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια»
ΦΕΚ 14/Β/ 11.01.2012


ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/ 07.11.2011 «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δεκαοκτώ (18) κτιρίων, είκοσι δύο (22) κελυφών κτιρίων και έντεκα (11) όψεων κτιρίων που βρίσκονται στην περιοχή Μεταξουργείου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αθηναίων (ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών»
ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/ 07.11.2011


ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού».
ΦΕΚ 2505/Β/04.11.2011


ΦΕΚ 2167/Β/27.09.2011 «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νό΅ου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθ΅ιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση ΅ε δη΅ιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρ΅οδιότητας ΥΠΕΚΑ» (ΦΕΚ 209/Α΄) & Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Ελληνικό Δη΅όσιο του παραβόλου και στο νο΅ικό πρόσωπο δη΅οσίου δικαίου ΅ε την ονο΅ασία «Πράσινο Τα΅είο» του ενιαίου ειδικού προστί΅ου του άρθρου 24 του νό΅ου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθ΅ιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση ΅ε δη΅ιουργίαπεριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρ΅οδιότητας ΥΠΕΚΑ» και καθορισ΅ός των δόσεων καταβολής του παραπάνω ενιαίου ειδικού προστί΅ου (Α΄ 209)».
ΦΕΚ 2167/Β/27.09.2011


Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΝΟΜΟΙ
Νόμος 3913/2011 (
ΦΕΚ Α’ 18/17.02.2011) «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ A 18/17.02.2011


Υπουργείο Αιγαίου
Στο βιβλίο του «ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», Ο Νίκος Σηφουνάκης γράφει για το νομοθετικό έργο για το Περιβάλλον και την «Απόσυρση κτιρίων» που εκπονήθηκε την εποχή της θητείας του στο Υπουργείο Αιγαίου (2000-2004):

«…προσανατολίσαμε το έργο μας στη σύνταξη ενός θεσμικού πλαισίου προστασίας του τοπίου των νησιών, δια μέσου της κήρυξής τους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, επιβάλλοντας μορφολογικούς όρους αλλά και περιορισμούς δόμησης. Εκδόθηκαν Διατάγματα προς αυτή την κατεύθυνση για 27 νησιά μικρού και μεσαίου μεγέθους (Κύθνο, Σέριφο, Φολέγανδρο Νίσυρο, Κίμωλο, Δονούσα, ’νω Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργό,  Ανάφη, Σίκινο, Τήλο, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσο, Τέλενδο, Ψέριμο, Αστυπάλαια, Λειψούς, Αγαθονήσι, Αρκούς, Αϊ Στράτη, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνους, Θύμαινα) Στο ίδιο διάστημα εκδόθηκαν ξεχωριστά Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις για περισσότερες από 50 οικιστικές ενότητες (που βρίσκονται στα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σάμο, Νίσυρο, Χάλκη, Τήλο, Κάρπαθο, Σέριφο, Ανάφη,  Καστελόριζο, Πάρο, Φολέγανδρο, Αστυπάλαια, Κύθνο, Ικαρία, Αμοργό ) και άλλα τόσα για μικρούς ή μεγάλους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμοθετήθηκαν μορφολογικοί όροι αλλά και περιορισμοί δόμησης. Τα Διατάγματα βασίστηκαν σε μελέτες που εκπόνησαν για λογαριασμό του Υπουργείου Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Ε.Μ.Π., το Α.Π.Θ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κεντρικό ή καλύτερα κομβικό σημείο αυτών των θεσμικών παρεμβάσεών μας η υπήρξε η κατάργηση των καταστρατηγήσεων και των τεχνασμάτων που δυστυχώς ο τόπος μας και κυρίως ο τεχνικός κόσμος της χώρας μας, δεν φείδεται κόπων να επινοεί. Επιπροσθέτως σε 185 νησίδες ή βραχονησίδες (που ανήκουν στους νομούς Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων) απαγορεύθηκε οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα με εξαίρεση τη επισκευή και αποκατάσταση τυχόν υφισταμένων κτισμάτων και υποδομών για την άσκηση παραδοσιακών ασχολιών αγροτικού χαρακτήρα (αλιεία, μελισσοκομία, γεωργία, κτηνοτροφία), καθώς και την κατασκευή κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, φαροφύλαξης, αρχαιολογίας, επιστημονικής έρευνας και φύλαξης ή διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος…»
«…με τον Ν.3201/2003 δρομολογήθηκε η διαδικασία -όπως ονομάστηκε- της «απόσυρσης κτηρίων» μη συμβατών με την ανθρώπινη κλίμακα και το μέτρο που διακρίνει την αρχιτεκτονική των νησιών του Αιγαίου ανά τους αιώνες. Με το νόμο αυτό, εισάγεται έτσι για πρώτη φορά, μία νέα πρακτική προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των νησιών σύμφωνα με την οποία κάθε κτήριο ή συστάδα κτηρίων αντιμετωπίζεται μεμονωμένα ως ουσιαστικός παράγοντας διαμόρφωσης του ευρύτερου αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. […]  Ο νόμος για την «απόσυρση» ήταν μια πολιτική πρωτοβουλία πρωτοπόρα και τολμηρή για την Ελληνική πραγματικότητα, μια πρωτοβουλία όμως αναγκαία που μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να αναβαθμίσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και να διασφαλίσουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Ήταν απόρροια της βαθιάς πεποίθησης ότι σήμερα πια μπορούμε να αναστρέψουμε την κακή εικόνα -όπου αυτή έχει διαμορφωθεί στο διάβα του χρόνου- και με την επίγνωση ότι αν δεν το πράξουμε τώρα, δύσκολα θα τα καταφέρουμε στο μέλλον…

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Συμπλήρωση Αρμοδιοτήτων ΥΠΑΙ - Αρ. Φύλλου 267 (8 Δεκεμβρίου 2000)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 - Αρ. Φύλλου 33 (22 Φεβρουαρίου 2001)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Υπουργείου Αιγαίου – Αρ. Φύλλου 101 (22 Μαΐου 2001)
ΛΗΜΝΟΣ Χαρακτηρισμός οικισμών ως παραδοσιακών – ΛΕΣΒΟΣ Χαρακτηρισμός οικισμών Βρίσα, Βασιλικά, Λισβόρι Δήμου Πολιχνίτου - Αρ. Φύλλου 208 (19 Μαρτίου 2002)
ΝΙΣΥΡΟΣ Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών Μανδράκι, Νικιά και Εμποριό - Αρ. Φύλλου 237 (26 Μαρτίου 2002)
ΧΑΛΚΗ Καθορισμός ειδικών όρων δόμησης οικισμού Χάλκης - Αρ. Φύλλου 362 (8 Μαΐου 2002)
Χαρακτηρισμός 25 ΝΗΣΙΩΝ του Αιγαίου και καθορισμός όρων δόμησής τους - Αρ. Φύλλου 402 (17 Μαΐου 2002)
ΤΗΛΟΣ Χαρακτηρισμός οικισμών νήσου - Αρ. Φύλλου 803 (19 Σεπτεμβρίου 2002)
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Καθορισμός ορίων και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Ολύμπου- Αρ. Φύλλου 830 (26 Σεπτεμβρίου 2002)
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Καθορισμός όρων δόμησης οικισμών νήσου - Αρ. Φύλλου 920 (23 Οκτωβρίου 2002)
ΠΑΡΟΣ Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος ενότητας οικισμού Παροικιάς - Αρ. Φύλλου 927 (23 Οκτωβρίου 2002)
ΣΕΡΙΦΟΣ Καθορισμός όρων δόμησης των οικισμών και της εκτός σχεδίου περιοχής - Αρ. Φύλλου 930 (24 Οκτωβρίου 2002)
ΚΥΘΝΟΣ Καθορισμός όρων δόμησης των οικισμών και της εκτός σχεδίου περιοχής - Αρ. Φύλλου 931 (24 Οκτωβρίου 2002)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 - Αρ. Φύλλου 60 (12 Μαρτίου 2003)
ΛΕΣΒΟΣ Χαρακτηρισμός και καθορισμός όρων δόμησης οικισμών Πληγώνι, Ταξιάρχες, Αγία Μαρίνα, Μόρια, Παναγιούδα, Αφάλωνας, Πάμφιλα - Αρ. Φύλλου 366 (17 Απριλίου 2003)
ΛΕΣΒΟΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Αγιάσου, ΛΕΣΒΟΣ Χαρακτηρισμός οικισμού Ασώματος ως παραδοσιακού και καθορισμός όρων δόμησης ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Συμπλήρωση θεσμικού πλαισίου προστασίας της Χώρας και Λιβάδι- Αρ. Φύλλου 367 (17 Απριλίου 2003)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Υπουργείου Αιγαίου – Αρ. Φύλλου 108 (8 Μαΐου 2003)
ΠΑΡΟΣ Τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Παροικιάς – Αρ. Φύλλου 620 (19 Ιουνίου 2003)
ΑΝΑΦΗ Καθορισμός όρων δόμησης οικισμού Χώρας, ΙΚΑΡΙΑ Χαρακτηρισμός και καθορισμός όρων δόμησης οικισμών Ακαμάτρα, Λαγκάδα και Πέζι, ΚΑΡΠΑΘΟΣ Χαρακτηρισμός και καθορισμός όρων δόμησης Αυλώνα, Μεσοχώρι Λευκός, Φοινίκι και Τρίστομο - Αρ. Φύλλου 961 (12 Σεπτεμβρίου 2003)
Τροποποίηση Π.Δ. 110/2001 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Υπουργείου Αιγαίου (Α101) – Αρ. Φύλλου 237 (14 Οκτωβρίου 2003)
ΜΕΓΙΣΤΗ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) Τροποποίηση όρων δόμησης οικισμού - Αρ. Φύλλου 1163 (31 Οκτωβρίου 2003)
ΑΜΟΡΓΟΣ Καθορισμός όρων δόμησης οικισμών της νήσου - Αρ. Φύλλου 1299 (4 Δεκεμβρίου 2003)
ΛΕΣΒΟΣ Χαρακτηρισμός οικισμών Ακράσι, Αμπελικό, Μεγαλοχώρι, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Δήμου Πλωμαρίου ως παραδοσιακών - Αρ. Φύλλου 187 (3 Μαρτίου 2004)
ΝΟΜΟΙ
ΝΟΜΟΣ 3201 (Απόσυρση) - Αποκατάσταση, Προστασία και ανάδειξη του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος των Νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου - Αρ. Φύλλου 282 (9 Δεκεμβρίου 2003)
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χαρακτηρισμός ΝΗΣΙΔΩΝ ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους : ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΝΗΣΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ - Αρ. Φύλλου 1176 (22 Σεπτεμβρίου 2000)
ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Απόφαση παράτασης αναστολής εκδόσεων οικοδομικών αδειών – Αρ. Φύλλου 634 (2 Οκτωβρίου 2000)
ΛΗΜΝΟΣ Χαρακτηρισμός ως τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους - Αρ. Φύλλου 1278 (20 Οκτωβρίου 2000)
Χαρακτηρισμός ΝΗΣΙΔΩΝ ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους : ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – Αρ. Φύλλου 1323 (1 Νοεμβρίου 2000)
ΛΕΣΒΟΣ Ντίπι Λάρσος  Χαρακτηρισμός τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους- Αρ. Φύλλου 1360 (8 Νοεμβρίου 2000)
Χαρακτηρισμός ΝΗΣΙΔΩΝ ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ- Αρ. Φύλλου 1361 (8 Νοεμβρίου 2000)
Χαρακτηρισμός ΝΗΣΙΔΩΝ ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  - Αρ. Φύλλου 1389 (14 Νοεμβρίου 2000)
REGATTA Καθιέρωση Θεσμού Ετήσιων Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης Αιγαίου – Αρ. Φύλλου 151 (14 Φεβρουαρίου 2001)
ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Απόφαση παράτασης αναστολής εκδόσεων οικοδομικών αδειών – Αρ. Φύλλου 237 (29 Μαρτίου 2001)
ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ Απόφαση παράτασης αναστολής εκδόσεων οικοδομικών αδειών – Αρ. Φύλλου 853 (10 Οκτωβρίου 2001)
ΛΕΣΒΟΣ Ντίπι Λάρσος Συμπλήρωση Απόφασης χαρακτηρισμού - Αρ. Φύλλου 1421 (22 Οκτωβρίου 2001)
ΛΕΣΒΟΣ Χαρακτηρισμός ΠΕΡΙΟΧΩΝ ως τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους  - Αρ. Φύλλου 1759 (31 Δεκεμβρίου 2001)
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τροποποίηση - Συμπλήρωση Αποφάσεων  - Αρ. Φύλλου 402 (2 Απριλίου 2002)
ΣΑΜΟΣ – ΙΚΑΡΙΑ Χαρακτηρισμός περιοχών ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους - Αρ. Φύλλου 591 (15 Μαΐου 2002)
ΣΕΡΙΦΟΣ – Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών Βαγιάς - Αρ. Φύλλου 536 (1 Ιουλίου 2002)
ΛΕΣΒΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Χαρακτηρισμός περιοχής - Αρ. Φύλλου 323 (18 Μαρτίου 2003)
REGATTA Καθορισμός Λεπτομεριών για την Οργάνωση των Διεθνών Αγώνων Ιστιοπλοϊας Αρ. Φύλλου 511 (29 Απριλίου 2003)
ΛΕΣΒΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ - Αρ. Φύλλου 708 (4 Ιουνίου 2003)
ΛΕΣΒΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΣ – Χαρακτηρισμός περιοχής ιδιαίτερης προστασίας - Αρ. Φύλλου 830 (25 Ιουνίου 2003)
ΑΝΑΦΗ - Χαρακτηρισμός διατηρητέων 52 "κατοικιών" - Αρ. Φύλλου 30 (23 Ιανουαρίου 2004)
ΓΥΑΡΟΣ
ΓΥΑΡΟΣ Χαρακτηρισμός διατηρητέων των κτιρίων της νήσου και  καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμός δόμησης αυτών - Αρ. Φύλλου 772 (19 Σεπτεμβρίου 2001)
ΓΥΑΡΟΣ Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για απότιση τιμής στους αγωνιστές της Γυάρου - Αρ. Φύλλου 1349 (17 Οκτωβρίου 2001)