Αναφορά για τη χαμηλή τιμή του ελαιόλαδου και της απουσίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τους ελαιοπαραγωγούς

 


                                                          : 
 .
13.1.09 , .
, , .
, .
, . , , , ..
, ,  , , . .
 . :1       
H