Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Αναφορά προς τον Ξ₯Ο€ΞΏΟ…ΟΞ³ΟŒ Οικονομικών Ξ³ΞΉΞ± το ΦΠΑ

 

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΑΣ, με την από υπ αρ. 115/27.3.2008 εμπεριστατωμένη επιστολή του προς τον Νομάρχη και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Λέσβου, επιλαμβάνεται του ζητήματος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, που έχει θεσπιστεί για τις παραμεθόριες περιοχές.
Ειδικότερα επισημαίνουν ότι απ’ τον μειωμένο ΦΠΑ πρέπει να ωφελούνται οι καταναλωτές και όχι να καρπώνονται επί πλέον κέρδη οι αλυσίδες τροφίμων.
Ανάλογη είναι και η από 18.6.08 επιστολή τους προς τους Δ/ντες των πολυκαταστημάτων που δραστηριοποιούνται στη παραμεθόριο περιοχή του Νομού Λέσβου.
Επιβάλλεται κ. Υπουργέ να ασχοληθείτε με το ζήτημα του μειωμένου ΦΠΑ, που η Πολιτεία έχει θεσπίσει ως ευεργέτημα για τους κατοίκους των παραμεθορίων και ειδικά των ακριτικών νησιωτικών περιοχών.
Ιδιαίτερα μάλιστα στη συγκυρία της ακρίβειας που βιώνει όλη η χώρα, οι διαπιστώσεις του Περ.Τμ.Ανατ.Αιγαίου του ΟΕΕ πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, ώστε να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή η σχετική νομοθεσία. Τα πολυκαταστήματα που δραστηριοποιούνται στα ακριτικά νησιά οφείλουν να καθορίζουν ειδικές τιμές για πολλά προϊόντα που διαθέτουν, λαμβάνοντας υπόψη τον ισχύοντα μειωμένο ΦΠΑ , με αυτές τις τιμές να εναρμονίζονται οι διαφημιστικοί τους τιμοκατάλογοι και όχι να ισοπεδώνουν τις τιμές όπως στην υπόλοιπη χώρα.
Βεβαίως και εδώ πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους, ώστε να ωφεληθεί ο πολίτης – καταναλωτής γεγονός που είναι στην αρμοδιότητά σας.
Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτω σε αντίγραφο τις δύο ως άνω επιστολές.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 2                                                           ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
                                                                               Βουλευτής Νομού Λέσβου