ΕΡΩΤΗΣΗ «Ο ρόλος και η σημασία του ΟΑΣΠ για την πολιτική αντισεισμικής πρόληψης και θωράκισης της χώρας»

 

, , , & . .

. .

:

, , . , . , 1983 (....), .

, , , , , . , .... , , , & (...). , :

...., , , 2011 57 4002 ( 180 22/8/2011), (.....), . , .... .... ....

, . , ,

). 24 230 ,

) ,

)

). (.. , , ).

, , , , .

, .... , 2/3 ( 2 ) , .

:

.

1. ....; ... ( );

2. , ;