Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· Ξ³ΞΉΞ± κρίσΡις Ξ”ΞΉΞ΅Ο…ΞΈΟ…Ξ½Ο„ΟŽΞ½ στα ΝοσοκομΡία

 

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Είναι γνωστό ότι τέλος του 2004 με αρχές του 2005 συγκροτήθηκαν τα 7μελή Υπηρεσιακά Συμβούλια στα Νοσοκομεία με αποφάσεις των Δ.Υ.ΠΕ. Τα διορισμένα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, κατέλαβαν θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων στις Διοικητικές και Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων ευθύνης των Δ.Υ.ΠΕ.
 
Οι υπόλοιπες κενές θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων, καλύφθηκαν μετά από κρίσεις που πραγματοποίησαν τα συγκροτηθέντα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
 
Η θητεία πολλών από αυτούς που κατέλαβαν διευθυντικές θέσεις μέσω του διορισμού τους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στελεχών, ανανεώθηκε στις θέσεις των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων στις Διοικητικές και Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Νοσοκομείων με νέο διορισμό τους κατά τη συγκρότηση νέων 5μελών αυτή τη φορά Υπηρεσιακών Συμβουλίων στα Νοσοκομεία.
 
Η θητεία όσων δεν συμπεριλήφθηκαν στα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά κύριο λόγο επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών σε αυτά, έληξε τρία έτη μετά τη δημοσίευση των αρχικών αποφάσεων. Για τη Δ.Υ.ΠΕ π.χ Ηπείρου, η δημοσίευση της πρώτης απόφασης συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έγινε τον Φεβρουάριο του 2005. Ήδη παρήλθαν 14 περίπου μήνες από τη λήξη της τριετίας.
 
Οι εναπομείνασες κενές θέσεις Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Υπηρεσιών Νοσηλευτικής και Διοικητικής, καλύφθηκαν με κρίσεις που πραγματοποίησαν τα πρώτα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Και για αυτές τις θέσεις η θητεία έληξε πριν από ένα οκτάμηνο περίπου.
 
Η άσκηση των καθηκόντων προϊσταμένων σε θέσεις που οι θητείες έληξαν, γίνονται είτε με παρατάσεις είτε με αναπληρώσεις από προϊσταμένους τμημάτων χωρίς κανένα κριτήριο και στοιχειώδη αξιολόγηση.
Σύμφωνα με το άρθρο του ν. 3528/2007 παρ. 3α, η επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών γραφείων, γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της θητείας. Κατόπιν τούτου η καθυστέρηση που έχει υπάρξει στις κρίσεις των θέσεων διευθυντών νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών είναι αδικαιολόγητη.  
 
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
 
1)    Πότε και σε ποιες διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις έληξαν οι θητείες των προϊσταμένων διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων;
 
2)    Για ποιους λόγους δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, στις προβλεπόμενες από τον νόμο ημερομηνίες, οι εν λόγω κρίσεις, παρά το γεγονός ότι ο προβλεπόμενος μήνας από τη λήξη της θητείας έχει παρέλθει προ πολλού;
 
3)    Έχουν κινηθεί οι διαδικασίες από τις Δ.Υ.ΠΕ. για τις κρίσεις διευθυντών;
 
4) Πόσες θέσεις Διευθυντών έχουν καλυφθεί στην Τεχνική, πόσες στη       
    Διοικητική και πόσες στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, ανά Νοσοκομείο
    της χώρας, μέσω της συγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων;
 
5) Πότε έγιναν οι τελευταίες κρίσεις Διευθυντών στην Τεχνική,
     Διοικητική και Νοσηλευτική Υπηρεσία ανά Νοσοκομείο της Χώρας;
 
6)    Να προσκομιστούν στοιχεία για τα παραπάνω ερωτήματα που θα αφορούν στις Δ.Υ.ΠΕ όλης της χώρας.
 
                                                                                                            Αθήνα, 16.03.09
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Ηλίας Λαμπίρης
 
Μιλτιάδης Βέρρας
 
Λεωνίδας Γρηγοράκος
 
Ηλίας Καρανίκας
 
Μιχάλης Κατρίνης
 
Τσετίν Μάντατζη
 
Έκτωρας Νασιώκας
 
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
 
Αικατερίνη Περλεπέ-Σηφουνάκη
 
Νικόλαος Σηφουνάκης
 
Εμμανουήλ Σκουλάκης
 
Ιωάννης Σκουλάς
 
Μιχάλης Τιμοσίδης
 
Θεοχάρης Τσιόκας
 
Γεώργιος Φλωρίδης
 
Χρήστος Χάϊδος
 
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου