Ερώτηση για τη μη επαρκή στελέχωση των Αστυνομικών Τμημάτων και του Λιμενικού Σταθμού των περιοχών Μήθυμνας και Πέτρας Λέσβου

 


 )
)  

: 22/10/2008 . 30/10/2008 .

, , , , , , .
()   .
,    , .
, .


:
:
1)  ;
2)  ;
3)  , ;


: 3