Ερώτηση για την Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής

 

T
     .


  :

. .
.., .3518/2006, , . , .
, 2006-2007 4.448 , 35.000. ..   .   .   
 
.

, 2008-2009   .