Ερώτηση για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής

 

.. ...
...

, 10 2009                         


: ) ,
       ) ,
                           ) .

: ;

 

, 2008, .
. 4.2.2009 ... .
, : , , .

:
 Ta .
  .
 
  .
  .