Ερώτηση για την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου στη Μόρια της Λέσβου

 
2.1 ... 2000-2006 , 12.120.722,00 .
19-10-06 18 2008. 40%   , 17, 5 40% 7,5 60%  .
, , , () . , ... ,    .
,
.
1.  , , ;
2.  , ;