Ερώτηση για τις ελλείψεις ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Λήμνου

 


  . .


. .
, , . .
, .
,  , .
, , .

:
:

1)  ;
2)  ;
3)  ;