Ερώτηση στη Βουλή για επαναφορά εποπτείας του Μουσείου Τεριαντ από το Υπουργείο Πολιτισμού

 

- , - - , , , , ..
, , . . .
, , , .
1997 . M o .. 370/97,   ( 4/’/9-1-2002).
2003, , ,       Ò     .
,     , . 2003, Ò ...
2005, . . ,   .   .
:
:

1)    .   , .   ;
2)  2003, ;
3) Ȓ . Ē ; . .