Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 
Ξ•ΟΟŽΟ„Ξ·ΟƒΞ· 2Ξ· προς τον Ξ₯Ο€ΞΏΟ…ΟΞ³ΟŒ Πολιτισμού Ξ³ΞΉΞ± το ΞœΞΏΟ…ΟƒΞ΅Ξ―ΞΏ ΀Ρριαντ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Πολιτισμού
κ. Μιχάλη Λιάπη

Σε συνέχεια της απάντηση σας (ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./512) στην από 5.11.2008 ερώτηση μου για το Μουσείο Ελευθεριάδη – Τεριάντ στην Βαρεία της Μυτιλήνης, επανέρχομαι διότι δεν έτυχα απάντησης στο κύριο θέμα, που είναι η συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων του Μουσείου, δεδομένου ότι πέραν της επιβαλλόμενης κτιριακής βελτίωσης του υπάρχοντος κτιρίου, επιβάλλεται να εκπονηθεί η οριστική μελέτη που περιλαμβάνει και την επέκταση του Μουσείου με την δημιουργία αναγκαίων χώρων, όπως προβλέπει η προμελέτη που εκπόνησε το Υπουργείο Αιγαίου το 2003.
Επαναλαμβάνω ότι η παραπάνω προμελέτη για την αναστήλωση-ανακαίνιση και διαρρύθμιση του υπάρχοντος κτιρίου του Μουσείου -που ο αείμνηστος αρχιτέκτονας  Γ. Γιανουλέλλης σχεδίασε, με τη συνεργασία του Γιάννη Τσαρούχη- προβλέπει αλλαγή διαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο προκειμένου να πληροί το Μουσείο τις σύγχρονες αντιλήψεις, αλλά και τη δημιουργία νέων αναγκαίων χώρων, με την κατασκευή: μεγάλης αίθουσας περιοδικών εκθέσεων και διεξαγωγής ημερίδων, χώροι γραφείων, εργαστηρίων συντήρησης των έργων, αποθηκευτικοί και άλλοι βοηθητικοί χώροι, μικρό υπαίθριο θέατρο, bar κ.α.
Υπενθυμίζω ότι το 2003, το Υπουργείο Αιγαίου προκήρυξε την ανάθεση εκπόνησης οριστικής μελέτης με βάση την προμελέτη και με στόχο τη γρήγορη ένταξη του έργου στο Γ’ Κ.Π.Σ.  Δυστυχώς, τον Απρίλιο του 2005, ο τότε νέος Υπουργός Αιγαίου κ. Α. Παυλίδης, αδικαιολογήτως  ανακάλεσε τις μέχρι τότε εκδοθείσες αποφάσεις και ακύρωσε τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. Από τότε  δεν υπήρξε καμία ενέργεια για την προώθηση του έργου.
Πέραν αυτών η Διευθύντρια του Μουσείου Μatisse της Γαλλίας, κα. Dominique Szymusiak με εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση, - αφού επισκέφτηκε το Μουσείο στη Μυτιλήνη-διαπίστωσε ότι τα μοναδικά του εκθέματα έχουν ήδη υποστεί αλλοιώσεις από τις χείριστες κτιριακές και κλιματικές συνθήκες του Μουσείου και κινδυνεύουν με ολοκληρωτική καταστροφή.
Με βάση τα παραπάνω:
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1) Θ’ αναλάβει το ΥΠ.ΠΟ την εκπόνηση της οριστικής μελέτης εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος κτιρίου και την επέκταση του με τους νέους αναγκαίους χώρους και την ένταξη του έργου στο Δ’ ΚΠΣ;
2) Θα εκπονηθεί η οριστική μελέτη με βάση την  εκπονηθείσα  προμελέτη που βρίσκεται στο τ. Υπουργείο Αιγαίου από το όποιο μπορεί να την αναζητήσει η αρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου βάση αυτής να εκπονηθεί τάχιστα η οριστική μελέτη;
3) Θα δοθεί εντολή στην Δ/νση Μελετών και Έργων Μουσείων του Υπουργείου σας, λόγω του επείγοντος, ώστε σε σύντομο χρόνο, με την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης, να ενταχθεί στον προγραμματισμό σας η χρηματοδότηση και η υλοποίηση  του έργου;
4) Σκέπτεστε  να καλέσετε εσείς ή η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων την Δ/ντρια του Μουσείου Matisse κα. Dominique Szymusiak αλλά και την μελετήτρια της προμελέτης που εκπόνησε το Υπουργείο Αιγαίου για άμεση αντιμετώπιση του θέματος;


Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ