Αρχική Χάρτης Πλοήγησης Αναζήτηση
 

2010-
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Οι προτεραιότητες του Νίκου Σηφουνάκη στους τομείς της αρμοδιότητάς του, δηλαδή της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος, είναι η σύνδεση του σχεδιασμού του εθνικού χώρου με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και των σχέσεών του με το Κράτος και οι παρεμβάσεις για την ανασυγκρότηση και τη βελτίωση του αστικού χώρου της πρωτεύουσας.

Σύνδεση του σχεδιασμού του εθνικού χώρου με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

Οι δράσεις που εμπίπτουν σε αυτόν τον άξονα προτεραιοτήτων έχουν στόχο να αναδείξουν την πολυμορφία του εθνικού χώρου, να προωθήσουν την οικονομική και την κοινωνική συνοχή και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας με εξοικονόμηση πόρων και προσέλκυση επενδύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • θεσμοθετήθηκε - για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες - το Ειδικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες. Στο εξής, η Ελλάδα διαθέτει ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των παραγωγικών μονάδων με κανόνες τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου όσο και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • αξιολογείται το Γενικό (Εθνικό) Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που θα προσδιορίσει, με προοπτική 15ετίας, τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου.
 • ολοκληρώνεται το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά προβλήματα και ασάφειες, να απεγκλωβιστούν αξιόλογες επενδυτικές προτάσεις και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προορισμών, με σεβασμό στο περιβάλλον.
 • βρίσκεται στην τελική φάση η ανάθεση της αναθεώρησης και της εξειδίκευσης των 12 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης. Η αναθεώρησή τους θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή κάθε περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής και της οικονομικής συγκυρίας και ενσωματώνοντας διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες (όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρωτόκολλο του Κιότο κ.λ.π), ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει τις μεταρρυθμιστικές τομές του «Καλλικράτη».

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
(παρουσίαση από τη Συνέντευξη Τύπου και κείμενο ομιλίας)

 • μεγάλη τομή αποτελεί η ευρισκόμενη στο τελικό στάδιο ανάθεση των 48 μελετών για τη «Θεσμοθέτηση Μορφολογικών Αρχιτεκτονικών Κανόνων για τη Δόμηση στους Οικισμούς της Χώρας και στις Εκτός Σχεδίου Περιοχές». Σκοπός των μελετών είναι να αντιμετωπιστεί η αρχιτεκτονική ομογενοιοποίηση που έχει επικρατήσει στη χώρα και, κυρίως, να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα της κάθε περιοχής ως βασικός πολιτιστικός και αναπτυξιακός πόρος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
(παρουσίαση από τη Συνέντευξη Τύπου και κείμενο ομιλίας)

Ρυθμιστικά Σχέδια

Βρίσκεται στο στάδιο της ανάρτησης για διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/ Αττικής, καθώς και το νομοσχέδιο για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης:

 • το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας/ Αττικής βασίζεται στο αναπτυξιακό τρίπτυχο οικονομία - περιβάλλον - κοινωνία που ακολουθεί ο σύγχρονος χωρικός σχεδιασμός για κάθε Μητρόπολη. Η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας ως Μεσογειακής πρωτεύουσας με ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου, η ανάπτυξη της συμπαγούς πόλης με αναχαίτιση των επεκτάσεων, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης είναι μόνο κάποιοι από τους βασικούς άξονες του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας που έχουν στόχο να ενισχύσουν το μητροπολιτικό της ρόλο.

 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το αρχικό τεύχος του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας/ Αττικής όπως δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)

 • το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης ενισχύει τον εξωστρεφή προσανατολισμό της πόλης προς την ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης και προβλέπει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τη Θεσσαλονίκη : τη δημιουργία ενός διπλού πόλου, έρευνας - καινοτομίας από τη μια πλευρά και πολιτισμού - τουρισμού από την άλλη, αξιοποιώντας, παράλληλα, τη δυναμική του θαλάσσιου μετώπου της πόλης.  
 • Τα Ρυθμιστικά Σχέδια Ιωαννίνων και Βόλου παρουσιάστηκαν στους φορείς και επίκειται η θεσμοθέτησή τους. Έπονται τα Ρυθμιστικά Σχέδια της Λάρισας, του Ηρακλείου και της Πάτρας

 

Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και των σχέσεών του με το Κράτος

Στο δεύτερο άξονα προτεραιότητας ανήκουν όλες οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν τον πολίτη βελτιώνοντας σημαντικά τις σχέσεις του με το Κράτος με απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών και με ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών. Σε αυτήν την κατεύθυνση :

 

 • ο νόμος 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου των Κατασκευών» είναι ένας καινοτόμος νόμος που αλλάζει το καθεστώς των πολεοδομικών γραφείων και επιχειρεί να επανακαθορίσει, με σαφήνεια και διαφάνεια, τους όρους με τους οποίους εγκρίνεται, αδειοδοτείται, εκτελείται και ελέγχεται το οικοδομικό έργο, δηλαδή να επαναπροσδιορίσει τη σχέση Πολιτείας - επαγγελματιών – πολιτών ξεκαθαρίζοντας και θεσμοθετώντας την ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου μέρους σε μια κατασκευή ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα διαφθοράς, να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη και να προστατευθεί το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, με το νέο νόμο :
  • απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες
  • καθιερώνεται η ευθύνη των μηχανικών στη σύνταξη των μελετών και στην εκτέλεση του οικοδομικού έργου : προσδιορίζονται αυστηρές ποινές σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ή ότι οι εργασίες δόμησης δεν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις υποβληθείσες μελέτες.
  • θεσμοθετούνται δύο στάδια στη διαδικασία αδειοδότησης, η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης. Μόνο με την υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος δόμησης, η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου - πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης και, έτσι, ο πολίτης γνωρίζει έγκαιρα εάν και πώς μπορεί να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία του. Με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών, χορηγείται – μέσα σε 2 ημέρες- η Άδεια Δόμησης για την έναρξη των εργασιών.
  • διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο με τη δημιουργία του νέου σώματος Ελεγκτών Δόμησης που ελέγχει υποχρεωτικά κάθε νέα κατασκευή.
  • θεσπίζονται νέα γνωμοδοτικά όργανα αρχιτεκτονικής και πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων ανοικτά στους νέους μηχανικούς,
  • θεσπίζεται η ηλεκτρονική υποβολή μελετών και δικαιολογητικών, καθώς και η ηλεκτρονική τήρηση Αρχείων και Μητρώων Μελετητών

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 249/ 25.11.2011

 • ψηφίστηκε ο νόμος 4014/ 2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αναγνωρίζει, καταρχάς, τη συμμετοχή και την ευθύνη της Πολιτείας στην έκταση του φαινομένου  της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα - το ένα εκατομμύριο αυθαίρετων κατασκευών - που δεν μπορούν ούτε να κατεδαφιστούν στο σύνολο τους ούτε, βεβαίως, να αγνοηθούν. Ταυτόχρονα, για την αποτροπή δημιουργίας μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων, ο νόμος εισάγει μια κόκκινη γραμμή στην αυθαίρετη δόμηση απαγορεύοντας και καθιστώντας απολύτως άκυρη τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων που δεν δημιουργούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη, δηλαδή βρίσκονται εκτός δασών, ρεμάτων, αιγιαλού, αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών κ.λ.π. Για τον υπολογισμό του προστίμου που προβλέπει η διαδικασία της τακτοποίησης λαμβάνεται υπόψη η οικονομική συγκυρία που έχει επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και ακολουθείται μια κλιμάκωση με κριτήρια κοινωνικά (π.χ. πρώτη κατοικία) και οικονομικά (π.χ. την τιμή ζώνης του τετραγωνικού), και με γνώμονα το είδος και την έκταση της αυθαιρεσίας. Τα έσοδα από τα πρόστιμα διατίθενται για τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου σε ένα Δήμο που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές (π.χ. για την αύξηση κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα που δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μετά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα μπορούν να διατηρηθούν μόνο αν ο ιδιοκτήτης τους συνεισφέρει σε αδόμητη γη ή/και σε χρήμα για την απόδοση του ελλείμματος της οικοδομικής αρτιότητας.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Νόμου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 209/ 21.09.2011

 • Με το ΑΑΠ 289/04.11.2011 Προεδρικό Διάταγμα «Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους» θεσμοθετήθηκαν κανόνες προστασίας για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. Αντιμετωπίζονται, έτσι, τα προβλήματα, κυρίως της υπερδόμησης, που προήλθαν από τις διατάξεις προηγούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων που καθόριζαν τους όρους δόμησης εντός των ορίων των οικισμών αυτών. Κύρια σημεία-τομές του Προεδρικού Διατάγματος είναι:

- Ο καθορισμός μέγιστου ποσοστού κάλυψης γηπέδου στο 60% ώστε να δημιουργούνται μεγαλύτερες ακάλυπτες επιφάνειες εντός των οικοπέδων, Ο καθορισμός της δόμησης για κατοικία και κάθε άλλη χρήση,

- Η διατήρηση της συνολικής δόμησης με μείωση μόνο 10% σε μη κατατμούμενα οικόπεδα άνω των 1800τμ. Η ρύθμιση αυτή δίνει, ουσιαστικά, ένα κίνητρο για τη διατήρηση μεγαλύτερων ελεύθερων χώρων. Τα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα και ο ακάλυπτος χώρος ενοποιείται. 

- Επιβάλλεται η αρμονική ένταξη των κτιριακών όγκων στο τοπίο και τον ιστό του οικισμού, μέσω μονώροφων και διώροφων κτιριακών όγκων, ενώ σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 1000τμ, όπου εγκαθίστανται τουριστικές χρήσεις, δεν επιτρέπεται η κάλυψη με διώροφους όγκους να υπερβαίνει το 70% της πραγματοποιούμενης κάλυψης.

- Εισάγονται όροι που βελτιώνουν την προοπτική του χώρου, τη μορφολογία και την ογκοπλασία των κτιρίων. Για τη βέλτιστη δυνατή ένταξη των κτιριακών όγκων στο τοπίο και τον ιστό του οικισμού, καθορίζονται: α) μέγιστο ύψος κτιρίων, ανάλογα με το αν πρόκειται για ανωφερικά ή κατωφερικά οικόπεδα, β) η στάθμη οροφής τυχόν υπογείου ορόφου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κανένα σημείο τη στάθμη του φυσικού εδάφους περιμετρικά της κατασκευής, γ) δεν επιτρέπεται πάνω από μια κλιμάκωση του κτιριακού όγκου κατά την επικρατέστερη κλίση. Επιβάλλεται η διάσπαση κτιρίου πάνω από 2.000κ.μ. σε μικρότερους όγκους. Οι μικρότεροι όγκοι δεν επιτρέπεται να επαναλαμβάνουν την ίδια μορφή, όγκο και τυπολογία. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 2Δ, δηλαδή 5μ. Δεν επιτρέπεται όλοι οι κτιριακοί όγκοι να εφάπτονται στα όρια του γηπέδου, δ) επιτρέπεται βατό ισόγειο πέρασμα (εσωτερική στοά), το οποίο δεν προσμετράται στη δόμηση, πλάτους Δ, προς τον ακάλυπτο χώρο, σε περιπτώσεις όπου το πρώτο κτίριο ως προς το δρόμο έχει μήκος όψης μεγαλύτερο από 15μ.

 

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/4 -11-2011

6.

 • Με το νόμο 3843/2010, για πρώτη φορά, δημιουργείται ηλεκτρονικό αρχείο και μητρώο με όλα τα στοιχεία κάθε κτιρίου. Πρόκειται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων, η οποία συνδέεται με τους Δήμους, το Κτηματολόγιο, την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η εφαρμογή της θα συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό και στον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. 
 • Ολοκληρώνεται η σύνταξη, εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναρτάται στο διαδίκτυο για διαβούλευση ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός με σύγχρονη λογική, δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους τρόπους που σχεδιάζουμε και κτίζουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, της έλλειψης γης στις πόλεις, του βιοκλιματικού σχεδιασμού με νέα υλικά που αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός αποσαφηνίζει και απλοποιεί τη νομοθεσία για τη δόμηση – που σήμερα καταλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες - ώστε να απαλειφθούν η ασάφεια και οι αυθαίρετες ερμηνείες, βασικές πηγές διαφθοράς και ταλαιπωρίας για τον πολίτη. Ταυτόχρονα, ο νέος κανονισμός υποστηρίζει το έργο του σώματος Ελεγκτών Δόμησης που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4030/2011 - «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου των Κατασκευών» - προσφέροντας το εργαλείο  για τη σύννομη σύνταξη των μελετών και τη διεξαγωγή των ελέγχων.
 • αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο ώστε η χώρα να διαθέτει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα που θα προστατεύει τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, θα διασφαλίζει τις συναλλαγές γης και ακινήτων και θα παρέχει ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο για κάθε σχέδιο και κάθε δράση που έχει να κάνει με το χώρο και τις χρήσεις του :

- Στο νόμο για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπεριελήφθη διάταξη για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Κτηματολόγιο. Έτσι, λοιπόν, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους διαγωνισμούς με την εφαρμογή και του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής ως κριτηρίου ανάθεσης, απλοποιήθηκε η διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών και υπογραφής των συμβάσεων για τις μελέτες σύνταξης του Κτηματολογίου για τις οποίες υπάρχουν λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές.

- Με τροπολογία που κατατέθηκε κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου Εθνική στρατηγική για την προστασία και τη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις συμπληρώθηκε ο Ν.2664 /1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο με την επιμήκυνση[1] της προθεσμίας άσκησης αγωγής κατά των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στις περιπτώσεις που, κατά την εκπόνηση των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης, το 2008, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός πολιτών που διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας σε περιοχές που είχαν ήδη κτηματογραφηθεί δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις για την ιδιοκτησία τους και τα ακίνητά τους είχαν καταχωρηθεί - στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές - ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Παράλληλα, θεσπίστηκε διαδικασία για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων γεωτεμαχίων σε κάποιες περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης της περιόδου 1997-1999 (π.χ. Λευκάδα, Λέσβος, Χίος, Αλόννησος κ.α) και έχουν παρουσιαστεί σημαντικές αποκλίσεις που δυσχεραίνουν σημαντικά τις συναλλαγές σε γη μεταξύ των πολιτών.

- Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για την κτηματογράφηση 6,5 εκατομμυρίων δικαιωμάτων. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών σε όλη την επικράτεια.

 

 

Παρεμβάσεις για την ανασυγκρότηση και τη βελτίωση του αστικού χώρου της πρωτεύουσας


Σε αυτόν τον τρίτο άξονα των προτεραιοτήτων ανήκουν οι μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας, στον πυρήνα του ελληνικού Κράτους, που σήμερα συγκεντρώνει και αντανακλά όλες τις πτυχές της κρίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο :

 

 • συντάσσονται όλες οι θεματικές ενότητες για τη χρηματοδότηση δράσεων – μέχρι το 2014 - από το Πράσινο Ταμείο με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει εναρμόνιση με τις οριζόντιες πολιτικές του ΥΠΕΚΑ που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμπαγούς πόλης, με έμφαση στις υποβαθμισμένες γειτονιές, στην αντιμετώπιση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή (όπως είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, η επάρκεια νερού, τα φαινόμενα ερημοποίησης κ.λ.π.) και στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
 • Ψηφίστηκε ο νόμος και θεσμοθετήθηκαν οι δράσεις του ΥΠΕΚΑ που συμφωνήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο της 16ης Μαΐου 2011 για την  αναβάθμιση της Αθήνας όπως είναι τα φορολογικά κίνητρα για την επιστροφή της κατοικίας στις υποβαθμισμένες γειτονιές του ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ και της περιοχής του ΓΕΡΑΝΙΟΥ, το ΠΔ για τις χρήσεις γης στην οδό Ευριπίδους, και πλαισιώνονται από σημαντικές αναπλάσεις όπως η έναρξη υλοποίησης των έργων στις πλατείες Αγίου Παντελεήμονα και Αττικής και η σύνδεσή τους μέσω της οδού Αγορακρίτου, η ανάπλαση της Πλατείας Θεάτρου κ.λ.π.
 • στα πλαίσια της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων που αποτελεί την πλέον επιτυχημένη παρέμβαση του ελληνικού Κράτους στο κέντρο της πόλης, δημοπρατείται το έργο της πεζοδρόμησης της Βασιλίσσης Όλγας που συμπληρώνει τον μεγάλο πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο
(Τεύχος : Οι δράσεις του ΥΠΕΚΑ για το κέντρο της Αθήνας)

7.

 • ψηφίστηκε ο νόμος (Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και υπεγράφη η σύμβαση για όλες τις μελέτες ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου που εκπονείται από τον καταξιωμένο αρχιτέκτονα R. PIANO, ο οποίος είχε εκπονήσει τη μελέτη και το master plan για την ανέγερση της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης και του κτιρίου της Όπερας στο χώρο του παλαιού Ιπποδρόμου. Η μελέτη ανάπλασης του Φαληρικού - που παρουσιάστηκε επιτόπου στο Φάληρο στους τοπικούς άρχοντες, τους Δημάρχους της περιοχής και στα Μ.Μ.Ε., παρόντος του R. PIANO – διαμορφώνει/ αναπλάθει το χώρο σε περιοχή πρασίνου και με ελάχιστη δόμηση όπως οι τρεις προβλήτες στη θάλασσα, με αναψυκτήρια και εστιατόρια και κάλυψη δραστηριοτήτων στις ενότητες «φύση», «πολιτισμός», «αθλητισμός» με ειδικές εικαστικές υπαίθριες κατασκευές. Η μελέτη προβλέπει, επίσης, τους όρους για τη βιώσιμη λειτουργία του πάρκου, δηλαδή τους τρόπους κάλυψης των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών της συντήρησής του. Το έργο της ανάπλασης του Φαληρικού – προϋπολογισμού 230.000.000€ περίπου - θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Θα είναι το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης που πραγματοποιήθηκε στο Λεκανοπέδιο της τελευταίες δεκαετίες και ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στην Ευρώπη. Η δημοπράτησή του προβλέπεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2012.

 

Δείτε εδώ σχέδια από την πρόταση του R. PIANO  για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

8.

 


[1] Από τα 8 στα 10 χρόνια για τους κατοίκους της ημεδαπής και από τα 10 στα 12 χρόνια για τους κατοίκους εξωτερικού